.

.
Experienta mortii clinice a fost un mare dar pe care Dumnezeu ni l-a dat pentru a ne aviza ca trebuie sa schimbam drumul pe care am mers pâna acum. Nu întâmplator, Iisus a spus: „Eu sunt Calea, Adevarul si Viata.” Este prima oara în istoria Universului când, în planul celest, s-a decis ca lumea noastra sa fie izbavita nu prin moarte, ci prin spiritualizare.
Ni s-a aratat Adevarul, ni s-a aratat Calea. Este rândul nostru sa raspundem chemarii divine.
Suntem cu totii prinsi acum în marele val al purificarii, al trecerii de la materialitate la spiritualitate. Am certitudinea ca „ora astrala a omenirii” este aproape. De dincolo ni s-au dat toate semnele si toate avertismentele. Sper sa avem întelepciunea necesara de a nu pierde si aceasta ultima sansa.

Dumitru Constantin-Dulcan

”La școala vieții nu se dau diplome. Promovarea este pecetluită cu fericirea, iar corigența cu nefericirea. Se dau restanțe până se iau note de trecere la toate examenele. Fiecare clipă pe care o trăim reprezintă șansa de a schimba totul în viața noastră. Rușinea și critica nu schimbă niciodată o persoană. Lumea are nevoie de dragoste.
Orice om are o poveste. Dacă ar sta cineva să te asculte ar scrie o carte sau poate ar face un film la care unii ar plânge, alții ar râde. Într-o zi vom zâmbi cu toții dintr-o poză de album. Învățăm să privim spre cruce, spre Hristos, spre Înviere. Adorm mestecând cele trei cuvinte… Această clipă nu se mai întoarce niciodată!…


Publicat de Ieromonah Hrisostom Filipescu

luni, 1 aprilie 2013

Exemple de mantra

Exemple de mantra
1. OM
Om este considerată cea mai puternică mantra. Corespunde egipteanului Amen şi reprezintă de fapt numele Logosului divin. Om este cuvîntul sanscrit pentru scînteia de viaţă, acea parte de divin închisă în viaţa fizică.
Se crede că există cîteva sute de moduri diferite de rostire şi intonare a mantrei Om, fiecare exercitînd un efect unic asupra aurei. Cînd accentuezi şi lungeşti sunetul „O", influenţezi propriul cîmpul aurie, dar şi pe al
celor din jur. Cînd lungeşti sunetul „M", efectul se manifestă mai mult în plan intern. Cînd pronunţi Om, trebuie să te vezi înălţîndu-te deasupra dominaţiei vieţii fizice, să vizualizezi cum propriile tale limite şi obstacole în gîndire sînt înlăturate; trebuie să vezi cum reziduurile energetice pe care le-ai acumulat în aura ta sînt curăţate. Om este sunetul contactului cu divinitatea şi, prin aceasta, un instrument de eliberare a energiilor tale. Are puterea să purifice, să creeze şi să elibereze noul, astfel încît să poţi avansa către forme superioare de energie.
Om este de asemenea un mijloc de atenţionare. El organizează şi stabilizează cîmpul aurie, ordonînd particulele corpurilor tale subtile. Toate energiile tale răspund la acest sunet - iar cînd aceste energii sînt
ordonate, poţi mult mai uşor să-ţi restabileşti sănătatea şi să foloseşti cu mai multă eficienţă meditaţia.
O variantă a incantaţiei Om este AUM (A-o-mm). Această formă îţi sporeşte capacitatea de vizualizare a aurei şi permite o mai bună cristalizare a gîndurilor tale. Este confirmarea faptului că energiile tale au atins cel mai înalt nivel şi continuă să se dezvolte, în timp ce, la un prim nivel, îţi spui: „Aşa să fie ! ". Aum ajută şi la repararea slăbiciunilor şi destrămărilor din cîmpul tău auric. O bună vizualizare ce ar putea fi folosită împreună cu intonarea mantrei Om este cea a transcrierii în sanscrită a mantrei suprapuse peste corpul tău fizic (vezi figura de mai jos). începe prin a vedea simbolul formîndu-se în trunchiul corpului tău. Apoi, inspirînd, rosteşte Om în tăcere, înlăuntrul minţii şi corpului tău. Simte cum simbolul vibrează şi capătă putere. Pe măsură ce
expiri, pronunţă Om cu voce tare. Vezi şi simte cum simbolul emite fluxuri de energie cristalină pură ce umplu şi întăresc întregul tău cîmp auric. Continuă în acest fel timp de 10-15 minute. Vei observa că rezervele tale energetice sporesc, iar energiile exterioare cu care interacţionezi nu-ţi vor mai influenţa aura la fel de uşor ca înainte.

2. OM MANI PADME HUM (Om-ma-ni-pad-me-hum)
Traducerea ad litteram a acestei mantra este „nestemata din lotus". Este una dintre cele mai populare mantra, avînd o varietate de sensuri şi semnificaţii.
Se crede că reprezintă o legătură cu energiile zeiţei chineze Guan Yin. Guan Yin este pentru Orient ceea ce Fecioara Maria este pentru Occident: protectoarea şi alinătoarea copiilor. Legenda spune că, pe cînd atinsese starea de iluminare şi începuse să urce spre cer, a auzit un plîns omenesc, ceea ce a determinat-o să rămînă pe pămînt, pentru a fi de ajutor oamenilor - în mitologia chineză, este zeiţa îndurării şi a copiilor. De asemenea, legenda mai spune că ea poate anihila orice act de violenţă îndreptat asupra cuiva şi că poate merge printre legiuni de demoni fără să fie atinsă ori vătămată în vreun fel.
Această mantra acţionează ca o forţă protectoare în interiorul aurei,  întăreşte toate rezervele energetice şi te ajută să eviţi ca altcineva să-ţi fure din energie sau să profite de tine. Este o mantra foarte indicată înainte de a te confrunta cu situaţii afective sau înainte de a pătrunde în locuri unde ştii că tensiunea poate atinge niveluri
foarte ridicate. Ea fortifică aura îndeajuns de mult încît să împiedice orice influenţă din exterior, fizică sau de altă natură. Cele şase silabe ale mantrei activează energii care transformă reziduurile acumulate în aura ta într-o forţă purificată. Ele echilibrează stările emoţionale şi ajută la vindecarea corpului.

OM - este totalitatea existenţei şi a sunetului. Este semnalul de atenţionare. Intonînd această parte a mantrei, poţi stabili o legătură între cîmpul tău aurie şi cel al aşa-numitei Guan Yin.
MANI - înseamnă, ad litteram, „nestemată". Se referă la un fel de nonmaterie insensibilă la violenţă sau schimbare. Este un simbol al celor mai înalte valori ale minţii. Semnifică iluminarea cu compasiune şi dragoste. La fel cum o nestemată poate alunga sărăcia, acest aspect al mantrei ajută la îndepărtarea energiilor discordante din aura ta.
PADME - ad literam, se traduce prin „lotus", Este un simbol al dezvoltării spirituale şi al trezirii celor mai fine energii din cîmpul tău aurie. Sunetul său ajută la limpezirea reziduurilor energetice care-ţi întunecă aura, la eliminarea lor şi a consecinţelor lor nefaste. Aşadar, îţi armonizează aura.
HUM - este un sunet intraductibil per se. Dacă Om reprezintă sunetul infinit din tine şi din univers, Hum reprezintă finitul din infinit, este potenţialul cîmpului aurie. Iţi trezeşte sensibilitatea faţă de energiile care
te înconjoară, sporindu-ţi în acelaşi timp capacitatea de înţelegere a modului în care acestea acţionează asupra ta. Iţi dezvoltă capacitatea de percepţie a aurei fizice şi stimulează armonia în interiorul ei, astfel încît reuşeşti să te înţelegi mai bine ca sistem energetic. La fel ca şi la prima mantra, relaxează-te, închide ochii şi, în timp ce
inspiri, rosteşte mantra încet, pentru tine. în timp ce expiri, rosteşte mantra cu voce tare, proiectînd-o în exterior silabă cu silabă. Găseşte ritmul care îţi este cel mai potrivit şi lasă mantra să lucreze pentru tine. Este bine să ştii că, pe măsură ce o foloseşti, aura ta va deveni din ce în ce mai puternică şi mai protejată în orice
împrejurare.

Haina de nuntă aurie

„Haina de nuntă de aur" este o expresie care a ajuns la noi prin intermediul creştinismului ezoteric.
 Străvechile ceremonii de iniţiere nu erau accesibile oricărui om de rînd, ci doar unora care posedau anumite
calităţi. O asemenea ilustrare găsim în parabola nunţii fiului de împărat (Matei, 22.2-14): cel care nu era îmbrăcat cu haină de nuntă nu putea intra. Această haină de nuntă este aura şi sufletul purificate ale individului.
Purificarea aurei se realizează prin suprimarea dorinţelor josnice şi trăirea unei vieţi fără egoism, pline de dragoste faţă de întreaga omenire şi faţă de orice creatură însufleţită.
Această haină ce înconjoară corpul este formată din energie de culoare albastră şi aurie. Aura şi sufletul individului sînt cele care, atunci cînd sînt purificate şi întărite, îl fac să devină un adevărat binefăcător invizibil, care poate folosi în mod conştient acest corp pentru a vizita alte persoane şi locuri, treaz sau în somn.
Pentru ca aura să devină deosebit de dinamică şi pură, centrele chakra trebuie să fie activate şi curăţate în cea mai mare măsură. Am discutat despre aceste chakra in capitolul 2, unde le-am descris ca fiind centre de lumină în interiorul corpului. în Orient sînt considerate „flori de lotus", iar creştinismul ezoteric se referă la ele folosind deseori sintagma „trandafiri de lumină'*. Cînd trandafiri de lumină determină purificarea energici din
Interiorul şi din jurul corpului, aura devine ca o haina de nunta din aur.

Meditaţia care urmează constituie un exerciţiu dinamic pentru activarea a 12 dintre aceste centre de lumină. în mod tradiţional, oamenii se concentrează asupra a şapte chakra. însă cele 12 centre
din acest exerciţiu au un efect de energizare şi echilibrare a aurei mai accentuat decît în cazul concetrării doar asupra celor şapte chakra tradiţionale. Aceste 12 centre există în stare latentă în
fiecare dintre noi; iar cînd sînt activate şi funcţionează din plin, devin 12 lumini sublime ale trupului, care imprimă aurei o strălucire aurie (vezi figura de mai jos).

Aceşti 12 trandafiri de lumină au o încărcătură simbolică deosebită: din vremuri străvechi, cifrei 12 i se atribuiau numeroase semnificaţii, cea mai evidentă constituind-o cele 12 semne ale zodiacului.
Trandafirii de lumină de la nivelul tălpilor pot fi activaţi prin închinarea vieţii tale în slujba binelui, urmarea exem plulu i învăţaţilor din vechime şi dorinţa nestrămutată de a face bine celor din jur.Trandafirii de lumină din interiorul genunchilor pot fi activaţi după ore de rugăciune şi meditaţie, cînd umilinţa devine nu doar o trăsătură, ci esenţa vieţii tale. Trandafirii de lumină din palme sînt activaţi atunci cînd îţi dedici viaţa în slujba celorlalţi, oferind o mînă de ajutor sau alinare celor din jur. Ele devin tot mai vibrante pe
măsură ce, cu fiecare zi, efortul tău de perfecţionare şi setea de a învăţa lucruri noi devin tot mai intense.
Trandafirul de la baza coloanei vertebrale - zona tradiţionalei chakra a bazinului - este activat cu mai multă forţă pe măsură ce-ţi purifici pe deplin energiile şi înveţi să te debarasezi de tot ce este josnic.
Trandafirul de lumină din zona plexului solar este de fapt o îmbinare a două centre tradiţionale, chakra splinei şi chakra plexului solar. Pe măsură ce mintea şi emoţiile sînt echilibrate, aceste două centre se combină, dînd naştere unei noi surse de lumină.
Trandafirul din inimă străluceşte cu putere cînd manifeşti compasiune faţă de toate formele de viaţă din jurul tău. Pe măsură ce înveţi să iubeşti cu înţelepciune şi compasiune, acest trandafir îşi revarsă strălucirea vindecîndu-te pe tine şi pe toţi cei din viaţa ta.
Trandafirul din zona gîtului se activează pe deplin atunci cînd înveţi să foloseşti puterea cuvîntului. Cît timp foloseşti un limbaj repezit, lipsit de respect, conţinînd cuvinte distrugătoare, acest centru nu se va dezvolta în adevărata sa splendoare. Este centrul forţei creative a voinţei în exprimare.
Trandafirul de lumină din centrul aflat între sprîncene se activează cînd reuşeşti să creezi un echilibru între latura intuitivă şi cea intelectuală. Pe măsură ce-ţi dezvolţi încrederea în vederea lăuntrică şi-ţi trezeşti energiile feminine înnăscute ale dragostei, imaginaţiei şi intuiţiei, acestea vor da naştere unei iluminări aurice superioare.
Trandafirul de lumină din creştetul capului este centrul energiilor tale masculine. Pe măsură ce înveţi să foloseşti energiile feminine ale dragostei şi iluminării şi acţionezi asupra lor în condiţiile concrete ale vieţii tale, acest centru începe să strălucească.

Următoarea meditaţie te va ajuta la activarea acestor centri de lumină şi iluminarea aurei. Este un exerciţiu care ar fi bine să fie făcut în mod regulat (recomand efectuarea lui cel puţin o dată pe lună). Mai întîi alege-ţi un loc în care ştii sigur că nu vei fi deranjat. Decuplează telefonul şi aşază-te într-o poziţie confortabilă. Dacă
vrei, poţi începe cu o relaxare progresivă, trimiţînd senzaţii de căldură şi liniştire către diferite părţi ale corpului tău. Pentru mai multă eficienţă, foloseşte respiraţia ritmică lentă. Respiră adînc şi relaxează-te. Pe măsură ce te relaxezi, lasă-ţi energiile să te înconjoare - imaginează-ţi că cineva tocmai ţi-a pus pe umeri un pled vechi reconfortant: îţi este cald, te simţi liniştit şi în siguranţă. în timp ce te relaxezi, te vezi în capul unei scări. La picioarele ei este o lumină palidă, odihnitoare, care te ademeneşte. Cu fiecare treaptă pe care o cobori, eşti din ce în ce mai relaxat. Simţi cum devii din ce în ce mai uşor. Cînd ajungi la jumătatea scării, eşti atît de uşor, încît tălpile tale abia dacă ating treptele. Continui să cobori şi te simţi minunat. Uitaseşi cît de bine este să te relaxezi şi să pluteşti pur şi simplu.
La cap ătul scării te afli într-o cameră rotundă, iar în mijlocul camere i este o oglindă înaltă, împodobită. Lumina palidă care te-a ademenit în josul scării se află deasupra acestei oglinzi. îndepărtează-te de scară şi aşază-te în faţa oglinzii. La început nu vezi nimic, dar apoi, pe măsură ce te uiţi în oglindă, după o uşoară unduire, vezi dinaintea ta propria-ţi imagine. Nu ai haine pe tine şi te vezi într-o formă ideală. Te vezi aşa cum
eşti cu adevărat, fiinţa ta lăuntrică. Te cuprinde un sentiment binefăcător şi îţi dai seama că începuseşi să uiţi ce fiinţă minunată eşti.Uit îndu-te în oglindă, vezi doi boboci de trandafir formîndu-se în vîrfurile picioarelor tale. încet şi cu gingăşie, bobocii încep să se desfacă, petală cu petală, timp în care îţi aminteşti de fiecare pas pe
care l-ai făcut în această viaţă pentru a ajunge acolo unde eşti acum. îţi aduci aminte de greşelile pe care le-ai făcut şi de timpurile cînd tot ce făceai era simplu şi uşor, tară nici o piedică. Vezi momentele cînd alţii te-au ajutat şi ţi-au îndrumat paşii. După care vezi calea de lumină ce se întinde în faţa ta, promisiunea viitorului.
Apoi vezi cum încep să se contureze doi trandafiri deasupra genunchilor tăi, la fel de frumoşi şi de gingaşi ca şi cei de la nivelul picioarelor. Pe măsură ce petalele se desfac dinaintea ochilor tăi, îţi aminteşti de timpurile cînd alţii au îngenuncheat ca să te ajute, de momentele cînd ai căzut şi a trebuit să te ridici, de situaţiile în care
i-ai văzut pe alţii prăbuşindu-se şi te-ai oprit, ai îngenuncheat şi i-ai Uit îndu-te în oglindă, vezi cum în palmele tale se for mează trandafiri care, uşor şi fremătînd, se desfac petală cu petală. în acest timp, imagini din trecut se perindă prin faţa ochilor. îţi aduci aminte de momente cînd alţii au ridicat mîna asupra ta cu furie; îţi aminteşti de timpurile cînd o mînă iubitoare te-a ajutat să-ţi ştergi lacrimile, de situaţii cînd ceilalţi şi-au întins spre tine mîinile cu prietenie, oferindu-şi ajutorul; şi de momentele cînd tu însuţi ai întins mîna celorlalţi. Vezi persoanele din viaţa ta care au fost binecuvîntate de atingerea blîndă a mîinii tale, ce le-a mîngîiat
obrazul cu dragoste. Apoi vezi un trandafir form îndu-se în zona bazinului. Pe măsură ce petalele i se deschid sub ochii tăi, vezi acele aspecte din viaţa ta pe care le-ai curăţat şi purificat, vezi acele părţi din viaţă pe care le-ai schimbat în bine. Dar vezi şi acele domenii asupra cărora încă mai trebuie să lucrezi, solicitînd din partea ta noi eforturi. Iar un alt trandafir apare imediat sub plexul solar. Şi, pe măsură ce-şi deschide petalele sub ochii tăi, revezi acele momente cînd te-ai eliberat de emoţii, momentele cînd nu ţi-ai exteriorizat sentimentele. De asemenea, începi să vezi acele perioade cînd ai manifestat îngrijorare şi iniţiativă faţă de diferite persoane şi
situaţii. Vezi clipele cînd ai reuşit să-i antrenezi pe cei din jur către ceva pozitiv şi minunat în viaţa lor.
Apoi un trandafir apare în inima ta - şi, urmărindu-i deschiderea petalelor, îţi aminteşti de toate momentele cînd ai iubit şi ai pierdut, ajutat într-un fel sau altul precum şi de acele momente cînd ai primit răspuns la sentimentele tale. Vezi iubirea celor care sînt acum în jurul tău şi vezi cum capacitatea ta de a iubi încă şi mai mult în viitor va face din tine o forţă tămăduitoare în viaţa celor pe care îi vei atinge
Al zecelea trandafir apare acum în zona gîtului, desfăcîndu-ş i petalele una cîte una, timp în care îţi vin în minte momentele cînd ţi au fost adresate cuvinte răstite şi descu rajatoare, îţi reaminteşti de cîte ori şi tu ai aruncat altora (sau despre alţii) cuvinte aspre şi încărcate negativ. Apoi vezi acele momente cînd vorbele cuiva te-au
înălţat, te-au înfiorat, te-au îmbărbătat şi întărit. îi vezi şi pe cei aflaţi în mod obişnuit în preajma ta şi care ar putea avea nevoie din partea ta de un cuv înt bun şi încurajator. îţi notezi în minte să sta i de vorbă cu ei cît mai curînd.Al unsprezecelea trandafir se formeaz ă în zona sprîncenelor. Iar pe măsură ce înfloreşte, îţi aduci aminte de toate visele pe care le-ai avut de-a lungul vieţii. îţi reaminteşti de cîte ori nu ai reuşit să le hrăneşti, de cîte ori ai refuzat să-ţi urmezi cele mai înalte imagini. Apoi începi să vezi cum aceste visuri se desfac şi înfloresc pentru tine - îţi stimulează imaginaţia şi îţi aminteşti că niciodată nu ţi se dă o speranţă, im vis sau o dorinţă fără să ţi se ofere şi posibilitatea de a o face să devină realitate şi că singurul lucru care o poate
spulbera este compromisul. Pe m ăsură ce ultimul trandafir se deschide deasupra creştetulu i capului tău, vezi tot ce trebuie să faci pentru ca visele să ţi se împlinească. Vezi promisiunea viitorului, dacă îţi vei canaliza
energiile în această direcţie. Acesta este trandafirul împlinirilor din viaţa ta
A şa cum stau deschişi în faţa ta, cei 12 trandafiri încep să strălucească plini de o nouă energie, pe care o revarsă asupra ta. O radiaţie aurie te înconjoară, învăluindu-te ca o haină de lumină aurie. Pe măsură ce haina de aur îţi cuprinde întreaga aură, radiind lumină şi sănătate, înalţă în gînd o rugăciune de mulţumire pentru
această aducere-aminte a adevăratei tale esenţe. Promite-ţi că nu vei uita să menţii trandafirii în viaţă, timp în care imaginea din oglindă dispare - cu toate acestea însă, simţi în continuare trandafirii deasupra ta, vibrînd de lumină şi energie, şi eşti perfect conştient de strălucirea aurie a aurei tale. Păstrînd această senzaţie, te întorci la scări şi urci la ivelul conştientului, purtînd cu tine promisiunea celor 12 trandafiri de lumină şi Haina de Nuntă Aurie.
Bun sosit, cititorule, în rândul celor care au încheiat cu succes prima etapă a călătoriei spre înţelegerea şi integrarea în inima profundei armonii cosmice...
Există multe căi de a deveni mai sensibil la cîmpurile vitale de energie subtilă. învăţînd cum să vezi aura nu numai că distrugi vechi bariere, dar în acelaşi timp îţi sporeşti şi sensibilitatea: se creează o punte de legătură între fizic şi metafizic. Iar pe măsură ce-ţi dezvolţi capacitatea de a vedea şi simţi aspectele mai subtile ale vieţii, ajungi să cunoşti şi alte binefaceri.

Intuiţia ta se trezeşte şi se dezvoltă şi-ţi regăseşti bucuria inocentă şi farmecul vieţii. Fiecare zi devine o nouă aventură! Fiecare zi devine o nouă binecuvîntare!
Ai învăţat cum să vezi şi să interpretezi aura. Este un prim pas spre cunoaşterea metafizică. E ca şi răsăritul de soare în mijloc de vară.
Trimiteți un comentariu