.

.
Experienta mortii clinice a fost un mare dar pe care Dumnezeu ni l-a dat pentru a ne aviza ca trebuie sa schimbam drumul pe care am mers pâna acum. Nu întâmplator, Iisus a spus: „Eu sunt Calea, Adevarul si Viata.” Este prima oara în istoria Universului când, în planul celest, s-a decis ca lumea noastra sa fie izbavita nu prin moarte, ci prin spiritualizare.
Ni s-a aratat Adevarul, ni s-a aratat Calea. Este rândul nostru sa raspundem chemarii divine.
Suntem cu totii prinsi acum în marele val al purificarii, al trecerii de la materialitate la spiritualitate. Am certitudinea ca „ora astrala a omenirii” este aproape. De dincolo ni s-au dat toate semnele si toate avertismentele. Sper sa avem întelepciunea necesara de a nu pierde si aceasta ultima sansa.

Dumitru Constantin-Dulcan

”La școala vieții nu se dau diplome. Promovarea este pecetluită cu fericirea, iar corigența cu nefericirea. Se dau restanțe până se iau note de trecere la toate examenele. Fiecare clipă pe care o trăim reprezintă șansa de a schimba totul în viața noastră. Rușinea și critica nu schimbă niciodată o persoană. Lumea are nevoie de dragoste.
Orice om are o poveste. Dacă ar sta cineva să te asculte ar scrie o carte sau poate ar face un film la care unii ar plânge, alții ar râde. Într-o zi vom zâmbi cu toții dintr-o poză de album. Învățăm să privim spre cruce, spre Hristos, spre Înviere. Adorm mestecând cele trei cuvinte… Această clipă nu se mai întoarce niciodată!…


Publicat de Ieromonah Hrisostom Filipescu

vineri, 21 februarie 2014

PROFEŢIE - AVERTISMENT

MESAJE RECENTE
Îndepărtați de la Mine un suflet – o viață,  și viața voastră proprie – Mântuirea Veşnică – nu va mai fi un drept al vostru
Luni, 17 februarie 2014, 12:15

Mult iubita Mea fiică, atunci când va veni vremea Ultimei Zile a Judecății, multe suflete Mă vor fi renegat și vor avea multă frică în inimile lor. Pentru că atunci Adevărul va fi ca un lac limpede de cristal, fără nicio pată. Atât de limpede va fi Adevărul, încât lor li se va părea că îl privesc într-o oglindă. Şi ce vor vedea? Ei vor vedea Fața Mea, Durerea Mea, Iubirea Mea, Regretul Meu, Mânia Mea și apoi vor fi martorii Dreptății Mele, pentru că atunci nu va mai fi cale de întoarcere.

Acum e timpul dat omenirii pentru a se răscumpăra. Mi s-a acordat Mie acest timp pentru a vă pregăti pe toți. Folosiți-l cu înțelepciune, și veți vedea Gloria lui Dumnezeu. Risipiți-l, și nu veți vedea niciodată Lumina ori Gloria Împărăției Mele. Dimpotrivă, va trebui să îndurați separarea veşnică de Mine. Singurii voștri tovarăși vor fi o haită de lupi – demoni furioși – în abis, care este sălașul fiarei. Toți cei care cedați ticăloșiei, indiferent de gradul în care o veți face, veți cădea din ce în ce mai departe de Mine – veți nega din ce în ce mai mult  Cuvântul lui Dumnezeu.

Acest timp a fost acordat omenirii ca să se pregătească așa cum trebuie. Misiunea Mea este să îndepărtez pânzele de păianjen de pe ochii voștri pentru ca să vă arăt ce trebuie să faceți ca Eu să vă pot primi în Noul Meu Paradis.


Această Misiune poate că este singura șansă pe care o aveți pentru a apuca Mâna Mea întinsă, înainte de a plonja într-un mare abis de înșelăciune. Satana a declarat că va continua să fure sufletele celor care Mă Iubesc. Singurul lui scop în aceste timpuri este să îi smulgă de la Mine pe aceia care Mă iubesc cu adevărat. Așadar, el va pune toate temerile, minciunile și blasfemiile în acele suflete care își trăiesc viețile în acord cu Adevărul. Prin influența sa, acești oameni Mă vor părăsi. Plin de mândrie, satana Mă ia în râs şi acum și de fiecare dată când Eu pierd un suflet în favoarea lui, şi el jură că nu va înceta niciodată să se amestece în fiecare Misiune de pe Pământ care a fost binecuvântată de Mine pentru a salva suflete.


Nu trebuie niciodată să răspundeți dușmanilor Mei sau să Mă apărați în fața lor. Să nu pierdeți niciodată din vedere Preasfânta Biblie. Să nu lăsați pe nimeni să o falsifice. Să nu-i luați în seamă pe cei care încearcă să vă convingă că Dumnezeu ar aproba vreo încercare de a schimba un singur cuvânt, o singură profeție, o singură Poruncă, căci acesta este cel mai mare păcat. Niciodată să nu încălcați Prima Poruncă. Nimeni nu se poate pune pe sine mai presus de Dumnezeu.


Oricare dintre voi păcătuiește trebuie întotdeauna să se întoarcă la Mine, iar și iar. Să nu vă fie niciodată frică să alergați la Mine. Feriți-vă să vă umpleți sufletul cu ură de orice fel.  Păcatul vostru  Mă dezgustă și totuși îl iert. Vă iubesc și voi continua să vă iubesc. Tocmai pentru că vă iubesc Mi s-a acordat acest timp ca să vă aduc pe toți împreună. Nu lăsați ca răul să vă despartă de fratele sau de sora voastră. Nu ascultați nimic și pe nimeni care încearcă să vă îndepărteze de Lucrarea Mea – această Misiune de Salvare.


Fidelitatea voastră față de Mine este importantă pentru că voi, Rămășița Armatei Mele, sunteți cei care veţi juca un rol esențial în salvarea restului lumii, ca să nu sufere soarta acelora care au refuzat să îl asculte pe Noe. Orice om care este răspunzător de îndepărtarea de la Mine chiar și a unui singur suflet, va suferi pentru aceasta. Mânia Mea este la apogeu când nu vă mulţumiţi să vă concentraţi asupra stării sufletului
vostru, ci 
încercați în mod voit  să luați cu voi și un alt suflet, îndepărtându-l de Iubirea Mea și de Împărăția Mea.


Ați fost dinainte avertizați asupra consecințelor. Acum vă reamintesc. Îndepărtați de la Mine un suflet – o viață, și viața voastră proprie – Mântuirea Veşnică – nu va mai fi un drept al vostru.

Al vostru Isus
Nimic bun nu poate veni din ură, pentru că aceasta vine numai de la satana
Duminică, 16 februarie 2014, 15:47
Iubita mea fiică, când ura cuprinde sufletele, ele trebuie să lupte din toată fiinţa lor pentru a scăpa de ea. În caz contrar, ea va devora sufletul respectiv şi va continua să-l roadă până îl va cuprinde cu totul.
Diavolul provoacă neîncredere, nelinişte, confuzie, frică, şi el nu se odihneşte până când sufletul pe care l-a atacat nu devine plin de ură faţă de sine şi faţă de alţii. Ura dintr-un suflet creează pustiire pentru toate persoanele cu care sufletul respectiv vine în contact. Sufletul infestat va folosi orice tactică sau truc pentru a-i încuraja pe alţii să intre în conflict cu el, până când şi celelalte suflete sunt infestate de ură, iar apoi acest lucru continuă tot asa.
Ura se răspândeşte ca un virus şi creşte deoarece înghite şi posedă sufletul, până când acel suflet este forțat să răspândească ura printre ceilalți. Astfel se comit crime, din cauza urii pe care omul o simte faţă de alt om. Ura este alimentată cu minciuni şi neadevăruri şi continuă să crească până când preia controlul asupra atât de multor suflete încât ele nu mai pot emite decât răul. Nimic bun nu poate veni din ură, pentru că ea vine numai de la satana.
Satana este un mincinos şi seamănă seminţele îndoielii în acele suflete care-şi lasă garda jos. El se foloseşte de păcatul mândriei, de fiecare dată, pentru a crea înăuntrul sufletului ură împotriva altei persoane. El seamănă discordie între copiii lui Dumnezeu care, din cauza păcatului originar, sunt slabi, şi care, dacă nu sunt adevăraţi discipoli ai Mei şi ai Cuvintelor Tatălui Meu, cad victimă înșelăciunii sale.
Niciodată să nu îndrăzniți ca pe de o parte să vă declaraţi copii ai lui Dumnezeu, şi pe de altă parte, să faceţi rău unei alte persoane. Niciodată să nu afirmați, pe de o parte, că sunteţi plini de Duhul Sfânt  şi, pe de altă parte, să spuneţi despre altul că este sclavul celui rău. Niciodată să nu judecați o persoană prin ceea ce voi considerați că este un păcat, când voi, la rândul vostru, aţi desfigurat Chipul Meu. Niciodată să nu vă puneţi deasupra Mea şi să spuneţi că sunteţi mai bine informaţi decât Mine, când voi îl urmați pe satana. Cei care privesc lumea prin Ochii Mei sunt atot-văzători şi trebuie să se roage pentru astfel de suflete, căci lor li s-a dat Harul de a fi feriți de ghearele bestiei.
A urma Calea Mea devine din ce în ce mai greu. Doar cei cărora li s-a dat curaj prin Puterea Duhului Sfânt, vor fi capabil s-o urmeze. Din păcate, mulţi vor cădea pe marginea drumului, spre bucuria celui rău.
Spinii acestei Misiuni ar putea să vă sfâşie carnea iar glumele batjocoritoare, venite din ură, să vă sfredelească inimile, dar Eu sunt Cel care merge înaintea voastră şi Sunt, prin urmare, Cel care suportă atacul principal al urii. Amintiţi-vă întotdeauna că atacurile asupra acestei Misiuni sunt atacuri împotriva Mea. Ura împotriva acestei Misiuni este ură împotriva Mea, Isus Cristos.  Nu puteți spune că Mă iubiți pe Mine, pe de o parte, iar apoi, pe de altă parte, să vă declaraţi ura împotriva Mea în diferite moduri. Sunteţi ori cu Mine, ori împotriva Mea. Ori credeţi în Mine, ori nu. Dacă credeţi în Mine, nu trebuie să persecutaţi niciodată un alt suflet pentru că, dacă faceţi asta,  ați fost deja luaţi de lângă Mine de către duşmanul Meu şi nu veţi mai avea dreptul să vă declaraţi ca fiind ai Mei.
Al vostru, Isus


Mama Mântuirii: Anticristul își va folosi așa-zisul stigmat în scopul de a convinge lumea că el este Isus Cristos
Sâmbătă, 15 februarie 2014, 17:14
Copila mea. atunci când înșelătoria va cuprinde sufletele sub influența anticristului, oamenii vor fi prostiți prin multe acțiuni, fapte și cuvinte care vor veni de la el. Dulce și liniștitor, cu un comportament calm, el va justifica sigur de sine fiecare păcat împotriva lui Dumnezeu. Chiar și cel mai josnic păcat împotriva umanității va fi explicat cu blândețe și minimalizat, ca și cum ar fi fără consecințe. El îi va convinge pe mulți că suprimarea vieții este pentru binele celorlalți și este o parte importantă a drepturilor omului. Blasfemiile care se vor revărsa din gura sa vor fi văzute ca fiind juste și corecte. El va justifica totul citând Sfânta Scriptură de-a-ndoaselea. Cei care  se vor agăța de fiecare cuvânt al său nu vor cunoaște destule despre Cuvântul lui Dumnezeu pentru a fi în stare să-l contrazică. Apoi va da impresia că el se roagă permanent și va declara ca el este înzestrat din punct de vedere spiritual.

Anticristul va căuta compania celor văzuți ca realizând acte mari de caritate și îi va curta pe cei considerați a fi sfinți în Ochii lui Dumnezeu.
În timp, oamenii vor adera la ceea ce ei vor crede a fi cu adevărat o iluminată religie mondială unică, în care antricristul va juca un rol important. Apoi, el va folosi toate puterile demonice, date lui de către satana, pentru a convinge lumea că el are stigmatul asociat sfinților. Anticristul își va folosi așa-zisul stigmat în scopul de a convinge lumea că el este Isus Cristos și că a venit ca să salveze lumea. Apoi, el va zice că anunță a Doua Venire - însă cei care vor cădea în adorație la picioarele lui vor fi măturați împreună cu el de către Îngerul Domnului, care îi va azvârli în lacul de foc.
Mama voastră
Mama Mântuirii


Să suferiți în tăcere atunci când sunteți chinuiți, când îndurați cruzimea în forme josnice, când sunteți calomniați, maltrataţi sau luați în derâdere în Numele Meu
Vineri, 14 februarie 2014, 22:00
Prea iubita Mea fiică, atunci când un om spune că este cunoscător în știință, el va trebui să dovedească aceasta, pentru ca voi să îl credeţi. Când un profesor spune că știe multe lucruri, veţi ști cât de bun este dacă puteți învăța de la el. Când un om al Lui Dumnezeu spune că știe totul despre Dumnezeu, el poate împărtăși aceste informații și veţi fi și voi informaţi. Însă când un om a Lui Dumnezeu spune că el este inspirat de Duhul Sfânt, veţi recunoaște aceasta doar prin roadele pe care le produce și nu prin cunoștințele pe care le împărtășește.
Atunci când Duhul Sfânt lucrează, vor rezulta multe roade, după cum urmează: Oamenii care sunt atrași către Duhul Sfânt vor ajunge mai aproape de Dumnezeu. Ei îi vor iubi pe ceilalți cu o intensitate mai mare decât înainte. Ei vor împărți iubirea lor. Apoi ei vor vrea să petreacă mai mult timp în rugăciune, și în special, se vor ruga mai degrabă pentru sufletele celorlalți decât pentru propriile lor intenții.
Iubirea pentru Dumnezeu va deveni mai profundă și mai personală. Si, pe măsură ce ei permit Duhului Sfânt să îi cuprindă, vor simți o nevoie imperioasă de a se abandona complet Voinței Lui Dumnezeu. Cei care sunt inspirați de Duhul Sfânt nu vor arăta ură celor care îi disprețuiesc. În schimb, ei se vor strădui, prin rugăciune, să Mă implore să salvez acele suflete.
Iubirea Lui Dumnezeu nu poate pătrunde în suflet decât prin Puterea Duhului Sfânt. Sufletul va simţi întotdeauna pace şi linişte, în ciuda suferinţelor pe care  inevitabil le va avea de îndurat, pe măsură ce el devine mai apropiat de Mine, Isus al său.
Eu nu dezbin oamenii. Eu îi atrag la Inima Mea Preasfântă pe cei binecuvântaţi  - pe aceia care au iubire din belşug, născută dintr-un profund sentiment de smerenie faţă de Dumnezeu. Odată refugiaţi în Mine, singura lor dorinţă va fi să Îmi aducă Mie suflete. Când ei devin cu adevărat ai Mei, în uniune cu Mine, ei vor fi ţinte ale urii. Ura care li se arată nu va conta pentru ei, pentru că ei nu se vor lepăda de Mine dacă iubirea lor pentru Mine va fi suficient de puternică. Poate că vor cădea câteodată, pentru că vor fi ţinta opresiunilor. Ei vor simţi durerea respingerii -  precum am simţit-o şi Eu. Ei vor fi batjocoriţi, pedepsiţi şi consideraţi nebuni - aşa cum am fost şi Eu. Ei vor avea de dus o povară grea din cauză modului în care vor fi ostracizaţi -  aşa cum am fost şi Eu. Cunoştinţele şi înţelepciunea lor, date lor prin Duhul Sfânt, vor întâmpina o opoziţie violentă şi cu toate acestea, ceea ce ei vor spune în Numele Meu va rămâne întipărit în memoria tuturor celor cu care vor veni în contact.
Deci, mult iubiţii Mei discipoli, gândiţi-vă la Mine pentru că Eu umblu printre de voi. Voi nu Mă puteţi vedea, atinge, și nu puteţi privi în Lumina Feţei Mele, dar să ştiţi că Eu Sunt cu voi, precum Am fost şi când Am umblat pe pământ împreună cu apostolii Mei iubiţi. Eu nu îi caut pe cei inteligenţi, pe cei foarte erudiţi sau pe membrii marcanţi ai societăţii – cu toate că îi primesc şi îi îmbrăţişez şi pe ei ca şi pe toţi copiii lui Dumnezeu. Eu nu caut aprobarea celor erudiţi, a celor cu rang înalt dintre voi, a conducătorilor ţărilor sau bisericilor voastre. Eu nu caut confirmarea recunoaşterii pe care omul o doreşte cu atâta ardoare. În schimb, Eu îi caut pe cei blânzi, smeriţi şi pe cei care se îngrijesc de binele altora înaintea propriilor lor nevoi. Acestea sunt sufletele binecuvântate de Mâna Mea. Iubirea lor pentru alţii oglindeşte Propria Mea Iubire. Ei acceptă să sufere aşa cum am făcut-o Eu şi acest fapt nu-i deranjează. Aceşti oameni sunt coloana vertebrală a Creştinismului şi Sfântul Duh e înrădăcinat în sufletele lor, pentru binele tuturor copiilor lui Dumnezeu.
Să nu fiți stânjeniţi niciodată de Darul Duhului Sfânt. Să suferiți în tăcere atunci când sunteți chinuiți, când îndurați cruzimea în forme josnice, când sunteți calomniați, maltrataţi sau luați în derâdere în Numele Meu, pentru că atunci când rămâneţi cu capetele plecate, diavolul şi toate sufletele nefericite pe care el le foloseşte ca să vă chinuie vor eşua în încercările lor de a vă îndepărta de Mine.
Ridicaţi-vă şi declaraţi-vă loialitatea faţă de Mine cu inima uşoară şi cu sufletul curat iar Eu vă voi binecuvânta cu Darul Păcii şi al Liniştii.
Al vostru Isus
Your Jesus


Mama Mântuirii: Acesta este timpul când sufletele vor trebui să îndure durerea Purgatoriului pe Pământ
Joi, 13 februarie 2013, 13:45

Copiii mei dragi, de ce vă faceţi atâtea griji cu privire la dificultăţile pe care le aveţi de înfruntat  în fiecare zi în această Misiune? Nu ştiţi că toată puterea se află în Mâinile Tatălui Meu, Dumnezeul Cel Preaînalt?
Când omenirea îndură curăţirea finală, poate că nu este ceva plăcut, însă altfel sufletele nu vor fi purificate. Acesta este timpul când sufletele vor trebui să îndure durerea Purgatoriului pe Pământ. Numai cei care sunt puri şi cu sufletele curate pot  intra în Noul Paradis care este Împărăţia lui Dumnezeu. Deci, în loc să vă temeți, eu vă îndemn pe toţi să acceptați intervenţia lui Dumnezeu în lume. Resemnaţi-vă în faţa a ceea ce trebuie să fie, a ceea ce trebuie să aibă loc şi în faţa oricărei  acţiuni care este necesară pentru a vă proteja de toată răutatea şi nedreptăţile care vor  fi îndreptate împotriva rasei umane de către cei a căror fidelitate este doar faţă ei înşişi şi faţă de cei care sunt agenţii satanei.

Dorinţa Fiului meu este de a uni în primul rând toate acele suflete nevinovate care nu cred în Dumnezeu. Fiul Meu ştie că cei care-L iubesc pe Dumnezeu, dar nu-L pot accepta pe El, în timp, se vor întoarce la El. El are încredere în cei care-L iubesc cu adevărat, dar care resping Intervenţia Sa prin aceste Mesaje Divine, că şi aceştia, de asemenea, vor veni la El in fugă. Îl preocupă cel mai mult cei care nu-L cunosc şi cei care refuză să accepte cine este El. Deci, amintiţi-vă mereu că aceste suflete pierdute vor fi primele după care Fiul meu tânjeşte cel mai mult. Aceştia sunt oamenii care Îl rănesc cel mai mult, care Îi provoacă durere teribilă şi suferinţă şi care sunt cauza Lacrimilor de Sânge pe care le-a vârsat în agonia din Grădină.

Pedepsele sunt trimise nu doar ca penitenţă pentru păcatele omenirii, ci şi ca mod de a trezi omenirea la realitate şi a o aduce în genunchi în umilinţă.Dacă omul se curăţă de aroganţa sa, de credinţa în propria-i măreţie şi de convingerea greşită că puterea lui este mai mare decât al lui Dumnezeu, numai atunci, printr-o astfel de purificare, va fi apt pentru a sta în faţa lui Dumnezeu.

O persoană care este în păcat de moarte şi care refuză să arate remușcare, nu va fi niciodată capabilă să reziste la durerea provocată de Lumina Lui Dumnezeu. Deci, este vorba despre un Act de Milostivire atunci când Dumnezeu intervine pentru a pregăti acel suflet, astfel încât şi el să se poată împărtăși de Slava lui Dumnezeu. Datorită Iubirii şi Generozității Lui Dumnezeu, El va permite să aibă loc aceste dificultăţi, care au şi început deja. Nu pentru că El vrea pur şi simplu să-i pedepsească pe copiii Săi pentru răutatea lor, ci pentru a se asigura că aceștia devin vrednici de Viața Veșnică.
Multiubita voastră Mamă
 
Mama Mântuirii
sursa:http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2013-09-15-7
Trimiteți un comentariu