Marea Invocatie a Lordului Maitreya


Fie ca din punctul de Lumină din cugetul lui Dumnezeu Să se reverse Lumina în mintea oamenilor. Fie ca Lumina să se reverse pe Pământ. Fie ca din punctul de Iubire din inima lui Dumnezeu Să se reverse Iubirea în inimile oamenilor. Fie să se întoarcă Christos pe Pământ. Fie ca din centrul unde Vointa lui Dumnezeu e cunoscută Scopul să îndrume vointa mică a oamenilor – Scopul pe care Maestrii îl cunosc si îl servesc. Fie ca din centrul pe care-l numim specia umană Planul Iubirii si al Luminii să se împlinească Si să închidă usa locului unde sălăsluieste răul. Fie ca Lumina si Iubirea si Puterea să reinstaureze planul pe Pământ. (Trimisa de Lord Maitreya prin Djwhal Khul in cartile lui Alice Bailey)

.

Cuvintele "Evangheliei copte a lui Toma: afirmă:"Iisus a spus: dacă vă vor spune vouă: De unde veniți?, spuneți-le: Noi am venit din lumină, din locul în care Lumina s-a născut prin sine însăși... de vă vor spune vouă: Ce sunteți voi?, ziceți: Noi suntem Fiii Săi , și suntem aleșii Tatălui celui viu. de vă vor spune vouă: care este semnul Tatălui vostru?, spuneți-le: este o mișcare și un repaus" (Cheile lui Enoh).

miercuri, 25 iunie 2014

Minunile Maicii Domnului - minunea a 54-a

Pentru oarecare hulitor, batjocoritor de cele
sfinte pe care l-a pedepsit Domnul cu jalnica
moarte a trupului în această viaţă

  În Saxonia era un om cu viaţă foarte înrăutăţită şi răzvrătită, iar mai ales spre a huli cele sfinte era pornit şi
foarte obişnuit nebunul. Şi la orice pricină, oricât de mică, zicea grele cuvinte de hulă ticălosul, fără mustrare de cuget sau frică de păcat. Deci, într-o zi, jucând cărţile a pierdut toţi banii săi şi mâniindu-se a început gura lui cea diavolească a huli după obişnuinţa lui, zicând cuvinte atât de urâte asupra lui Hristos, încât cei ce stăteau de faţă si-au astupat urechile şi au fugit ca să nu le mai audă. Iar preaînrăutăţitul acela a început să hulească şi pe Născătoarea de Dumnezeu cea Preanevinovată, Intrutotcinstită şi Prealăudată, zicând şi asupra Ei cuvinte înfricoşate şi necuvioase pe care însă nu le-a suferit Dumnezeul cel Atotputernic şi Fiul Ei, ci l-a pedepsit nevăzut cu sabia dreptăţii chiar în acel ceas, căci căzând la pământ striga acestea cu mare jale: „Răul pe care l-am pătimit, cine m-a omorât pe mine cel de trei ori ticălos"?

  Aşa zicând, şi-a dat sufletul pe care i l-au luat îndată demonii întru adâncul iadului, iar trupul lui din care curgea sânge necontenit dezbrăcându-l cei ce erau de faţă, l-au aflat (o! minune!) despicat de la piept până
la buric, ca şi cum ar- fi fost spintecat cu o mare sabie, şi se vedeau toate măruntaiele lui!
Deci, adunându-se oameni nenumăraţi ca să vadă o privelişte jalnică ca aceea, a alergat şi un prieten al lui ca să-l vadă şi în drumul lui l-a întâmpinat ca o umbră de om oare i-a zis lui:

-„Eu sint prietenul tău care am murit acum de curând şi mi-a poruncit Dreptul Judecător să-ţi spun aceste cuvinte ca să audă toţi hulitorii şi să se pocăiască, pentru ca să nu pătimească mai cumplită pedeapsă. Şi să ştii că Stăpânul Hristos, cel îndelung răbdător şi mult milostiv rabdă cu minunată nepomenire de rău pe aceia care îl ocărăsc şi îl batjocoresc şi fac alte multe feluri de fărădelegi. Însă pe cei prea îndrăzneţi şi prea obraznici care îndrăznesc să batjocorească pe Preacinstita şi pe Preacurata Maica Lui nu suferă nicidecum neruşinarea lor, ci le dă lor de pe acum arvuna muncii celei nesfârşite, după cum am primit-o eu ticălosul, prietenul tău”.

  Acestea zicând sufletul, s-a făcut nevăzut. Iar, acela, ducându-se unde zăcea mortul, a crezut celor spuse şi le-a propovăduit tuturora, şi s-a înfricoşat tot norodul şi s-a îngrozit. Şi de atunci n-a mai îndrăznit nimeni să mai deschidă gura asupra Maicii lui Dumnezeu, aducându-si aminte toţi de acea înfricoşată şi dreaptă izbândire. Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

.

.