.

.
Experienta mortii clinice a fost un mare dar pe care Dumnezeu ni l-a dat pentru a ne aviza ca trebuie sa schimbam drumul pe care am mers pâna acum. Nu întâmplator, Iisus a spus: „Eu sunt Calea, Adevarul si Viata.” Este prima oara în istoria Universului când, în planul celest, s-a decis ca lumea noastra sa fie izbavita nu prin moarte, ci prin spiritualizare.
Ni s-a aratat Adevarul, ni s-a aratat Calea. Este rândul nostru sa raspundem chemarii divine.
Suntem cu totii prinsi acum în marele val al purificarii, al trecerii de la materialitate la spiritualitate. Am certitudinea ca „ora astrala a omenirii” este aproape. De dincolo ni s-au dat toate semnele si toate avertismentele. Sper sa avem întelepciunea necesara de a nu pierde si aceasta ultima sansa.

Dumitru Constantin-Dulcan

”La școala vieții nu se dau diplome. Promovarea este pecetluită cu fericirea, iar corigența cu nefericirea. Se dau restanțe până se iau note de trecere la toate examenele. Fiecare clipă pe care o trăim reprezintă șansa de a schimba totul în viața noastră. Rușinea și critica nu schimbă niciodată o persoană. Lumea are nevoie de dragoste.
Orice om are o poveste. Dacă ar sta cineva să te asculte ar scrie o carte sau poate ar face un film la care unii ar plânge, alții ar râde. Într-o zi vom zâmbi cu toții dintr-o poză de album. Învățăm să privim spre cruce, spre Hristos, spre Înviere. Adorm mestecând cele trei cuvinte… Această clipă nu se mai întoarce niciodată!…


Publicat de Ieromonah Hrisostom Filipescu

sâmbătă, 25 octombrie 2014

Vizualizarea facilitează accesul le cea de-a patra dimensiune

De la normal la paranormal
Etapele vizualizării
Este evident că orice analiză teoretică, oricât de complexă şi profundă ar fi, nu poate nicicum să înlocuiască experienţa directă a vizualizării. De aceea este necesar să amintim care sunt fazele unui proces de vizualizare, înţeles în esenţă ca un proces de autocunoaştere şi autocontrol.
a) Prima etapă este relaxarea care poate fi atinsă cu uşurinţă, uzând fie de metodele moderne de relaxare, (training autogen Schultz, metode sofrologice, relaxarea progresivă a lui Jacobson etc.), fie prin însuşirea unor tehnici străvechi - sursă de inspiraţie pentru cele dintâi – cum este Shavasana (sau “postura cadavrului”) cunoscută în yoga de mii de ani. Simpla autosugestie cu un conţinut specific relaxării poate avea un efect neaşteptat.
b) Concentrarea este etapa următoare şi constă în capacitatea de focalizare a întregii energii mentale asupra unui singur obiect, imagine. Interiorizarea, alungarea gândurilor parazite, îndepărtarea fluctuaţiei mentale sunt piedicile ce trebuie înlăturate pentru a realiza o bună concentrare. Ea poate fi la început realizată asupra unui obiect exterior (în acest sens yantras – imaginile simbolice folosite în yoga, sunt recomandate – figura …). Ulterior, obiectul asupra căruia s-a făcut concentrarea, poate fi interiorizat, continuându-se concentrarea mentală cu o mai mare focalizare, pentru ca ea să nu dispară din câmpul mental. Această ultimă fază presupune un autocontrol superior al propriilor gânduri, controlul respiraţiei şi realizarea unei profunde relaxări şi interiorizări. În momentul în care imaginea obiectului ne rămâne în faţa “ochiului minţii” constantă şi o putem “privi” cu claritate, în toate însuşirile sale caracteristice înseamnă că am atins o bună concentrare.
c) Contemplarea detaşată a acestor însuşiri ar fi etapa următoare. Faptul contemplării oferă individului posibilitatea reconsiderării sensului obiectului asupra căruia s-a concentrat. A contempla înseamnă a pătrunde în nivelurile sensului şi semnificaţiei nevăzute, ocultate, din acel obiect. O mătură ca obiect al concentrării poate părea ceva anost, fad, lipsit de interes. Pătrunzând mai adânc în contemplarea măturii se ajunge la sensul ei, acela de a face curat, de a înlătura murdăria. Mai mult, a face curat înseamnă la un nivel superior a purifica, a clarifica, a limpezi, a atinge puritatea absolută. Şi acest proces contemplativ poate fi aplicat oricărui lucru din lume. Pentru cel care ştie să contemple lumea cu adevărat, sensurile profunde ies la iveală şi nimic nu mai poate fi considerat atunci, ca fiind absolut bun sau absolut rău, doar urât sau doar frumos. Fiecare lucru, fiinţă, îşi are în fond un rost superior de a fi. Trebuie doar să învăţăm să privim, să contemplăm, căutând mereu să conferim semnificaţii profunde lumii în care trăim.
d) Ultima etapă este evident vizualizarea propriu-zisă, fază în care devenim capabili să pătrundem din interiorul conştiinţei, consistenţa imaginii care ne apare acum clar în ecranul mental, cu toate însuşirile sale.

Exerciţii de vizualizare

Pentru cel ce doreşte să pună în practică vizualizarea se recomandă câteva exerciţii care trebuie executate pe un fond de relaxare totală, încadrate într-un spaţiu mental neafectat.
Efectele vizualizării nu sunt regăsite doar în domeniul predilect al psihoterapiei. La fel de bine, medicina străveche a utilizat vizualizarea ca mijloc de însănătoşire, de vindecare a afecţiunilor corpului.
Babilonienii, egiptenii, grecii din antichitate, utilizau tehnica vizualizării pentru vindecare, considerând că fiinţe supranaturale şi demonii cauzau boala. Vindecarea consta în rituri magice şi religioase.
1) Un prim exerciţiu constă în vizualizarea unui obiect simplu, de dimensiuni mici, bidimensional, cum ar fi o figură geometrică (triunghi, cerc). Imaginea mentală care apare poate să nu fie perfect identică cu cea reală, ceea ce nu diminuează calitatea vizualizării.
Vizualizarea obiectelor simple, tridimensionale, familiare (măr, floare, ceaşcă) se desfăşoară astfel: obiectul va fi aşezat în faţă, fără alte obiecte în jur, care să distragă atenţia; după câteva minute de concentrare imaginea va fi interiorizată şi va fi contemplată cu ochiul minţii, conştientizându-se culoarea, forma, neregularităţile, încercând să pătrundem mai adânc în sensul şi semnificaţia sa.
2) Exerciţiul următor are ca scop surprinderea mentală a mişcării obiectelor. Se va imagina cum ne mişcăm lent în jurul obiectului privind şi înregistrând detaliile, schimbările de unghi şi perspectivă.
Impresia de mobilitate mentală poate fi obţinută imaginându-vă că acţionaţi faţă de anumite obiecte: priviţi o maşină; imaginaţi-vă că vă aşezaţi la volan; priviţi apoi din toate unghiurile posibile. Un alt procedeu este acela de a ne imagina obiectele mişcându-se în jurul nostru, după care ne mişcăm noi în jurul lor. Aceste exerciţii de vizualizare conferă în final controlul imaginaţiei.
3) Urmează, în ordinea complexităţii, dezvoltarea capacităţii de a vizualiza, transformarea imaginii. Imaginarea succesivă a unei săli de teatru pline, apoi goală, cu luminile stinse, mişcarea dinaintea spectacolului, sau imaginarea procesului de creştere, dintr-un bob, a unei plante până la rodire, sunt doar câteva exemple.
4) O ultimă etapă este aceea a vizualizării unei persoane. Deşi vom relua pe larg această etapă ca fiind esenţială în tehnicile pentru experienţa în afara corpului, notăm că este importantă alegerea unei persoane cunoscute, dragi; ne vom imagina culoarea ochilor, pielea, părul, forma gurii, nasul, corpul persoanei, felul cum stă. Urmărim de exemplu, atitudinea ei într-o conversaţie, tonul, gesturile, expresia feţei la despărţire.
Se constată adesea, că mulţi indivizi au dificultăţi în a se vedea pe sine în viziunile create. Pentru a înlătura acest neajuns, se va folosi exerciţiul autocontemplării în oglindă, de preferinţă nud.
5) Alte exerciţii de vizualizare
Aceste exemple de vizualizare nu vor rămâne însă la stadiul unor imagini mai mult sau mai puţin clare, ci vor fi îmbogăţite ulterior cu senzaţii diverse: vom mirosi mărul imaginat, îl vom gusta, îl vom pipăi, vom auzi motorul maşinii, vom simţi mirosul florii imaginate, vom auzi tonul vocii persoanei cu care discutăm imaginar sau vom simţi atingerea sa pe umăr.
 • O pădure în munţi - pacientul urcă în munţi şi descrie priveliştea, aceasta evidenţiind trăirile subiective faţă de cariera sa;
 • Vizualizează o casă şi camerele componente (simbolul personalităţii lui);
 • Situaţiile sexuale – care trădează modul de raportare la celălalt în situaţii intime;
 • Leu într-o cuşcă, junglă, deşert - reflectă tendinţele agresive;
 • O mlaştină în marginea pajiştii – el trebuie să descrie figura ce emerge din acel loc.
 • Pacientul se vizualizează la o distanţă sigură de pădure sau cuşcă;
Psihosintezele reprezintă o serie de tehnici descrise de Roberto Assagioli şi vizează integrarea armonioasă a naturii umane în ansamblul social. Printre ele se află şi metoda devizualizare simbolică. El utilizează patru tipuri de simboluri în terapie:
 • sinteză-integrare (balanţă);
 • relaţii umane armonioase (două palme bătându-se una de alta);
 • simbolul masculinităţii şi feminităţii (ceaşca de aur);
 • stări afective.
Această tehnică ne ajută să găsească imaginea vizuală ce corespunde gândirii nonverbale.

Vizualizarea şi fenomenele paranormale

Inevitabil, vizualizarea ne arată şi cealaltă faţetă a sa, mai misterioasă şi insondabilă. Dacă, ceea ce am descris anterior reprezintă metode conştiente de control asupra imageriei mentale, ceea ce vom prezenta în continuare ţine de o scrutare cu totul inedită a inconştientului, acest rezervor imens de cunoaştere… încă necunoscută.
Cele mai multe dintre fenomenele paranormale (telepatie, percepţie extrasenzorială, psihokinezie) se exprimă prin mijlocirea imaginilor. Starea de vizualizare receptivă e o stare în care persoana poate primi informaţii pe o cale extrasenzorială despre starea mentală a altor persoane (în telepatie, de exemplu), obiecte sau evenimente (în clarviziune), asupra evenimentelor viitoare (în precogniţie) sau trecute (în retrocogniţie).
Despre telepatie, Wolf Messing – fizician rus – spunea: “gândirea oamenilor ajunge la mine ca imagine. De obicei văd imagini ale acţiunilor sau locuri specifice. Mai întâi mă relaxez, apoi, printr-un efort de voinţă văd deodată rezultatul final al evenimentului strălucind în faţa mea”.
Bob Hoffman şi Ernst Pecci (unul fizician, celălalt psihiatru) au dezvoltat un sistem de terapie fizică numit tehnica Fischer-Hoffman. Acesta implică imaginarea sanctuarului interior şi a unui spirit care ajută vizualizarea receptivă.
Fenomenele paranormale, cum ar fi telepatia, clarviziunea, fenomenele ESP, presupun vizualizarea receptivă, în timp ce psihokinezia, de exemplu, implică o vizualizare emisivă, supusă controlului conştient şi efortului de concentrare şi exteriorizare.
Clarviziunea implică, aparent, vizualizarea receptivă în maniera asemănătoare cu recepţia în telepatie. Vizualizarea intervine şi atunci când se realizează acea “lectură psihică” prin care se pot descrie evenimentele din trecutul persoanei, situaţiile prezente ce implică persoane, evenimente despre viitorul persoanei. Vizualizarea sau “citirea” pot fi utilizate pentru a determina informaţiile despre starea de sănătate a subiectului.
Aceste informaţii pot fi generale, fie implică informaţii specifice, cu diagnostic medical. Între tehnicile utilizate în clarviziune se află şi vizualizarea clară a corpului pacientului. Unii văd zonele sănătoase ca lumină şi diferitele boli ca întuneric; alţii văd bacterii, aure, blocuri de energie.
O altă formă de clarviziune implică transformarea imaginii dintr-o acţiune ideomotorie în radiestezie (de exemplu, amplasarea apei şi a mineralelor subterane). Clarviziunea include abilitatea de a vedea scene şi locuri la distanţă. Una dintre tehnicile folosite pentru a însoţi clarviziunea, presupune călătoria mentală a persoanei, în locul pe care doreşte să-l vadă şi apoi să-l privească ca şi cum ar fi acolo. Uneori, cei ce au aceste capacităţi utilizează un glob de cristal sau un inel cu diamant pentru vizualizarea semnelor.
Psihologul american McKellor consideră că vizualizarea facilitată prin globul de cristal este un fel de imagine eidetică tridimensională şi tinde să apară color.
Un alt tip de călătorie mentală îl constituie experienţa în afara corpului (OBE) sau călătoria astrală, căreia de altfel, i-am dedicat un întreg capitol. Persoana se simte ca şi cum ar avea alt corp. În timpul călătoriei astrale devine total inconştientă de senzaţiile din corpul fizic.
Psihokinezia (PK) ca fenomen de influenţare directă a obiectelor prin intermediul minţii, foloseşte de asemenea, vizualizarea. Între tehnicile de experimentare a PK amintim: vizualizarea unui obiect cu “ochiul minţii şi imaginea lui mişcându-se (deci ca proces) sau perceperea lui vizuală la sfârşitul procesului (în stadiul final), după ce s-a mişcat. Aceasta estevizualizarea programată, utilizată cu precădere în procesul creativ. Vindecarea fizică poate fi gândită ca o formă specială de PK în care mintea influenţează direct ţesuturile organismului.
Sugestiile pentru folosirea unui exerciţiu programat în vindecarea fizică sunt: vizualizarea persoanei ce va fi ajutată ca fiind înconjurată de lumina albă; singuri putem vizualiza persoana bolnavă, înconjurată de o atmosferă de dragoste; putem imagina energia curgând din corpul nostru în corpul persoanei bolnave; ne putem vizualiza pe noi mergând în corpul persoanei bolnave şi schimbând zona afectată cu una sănătoasă.
Iată, câteva dintre metodele ce ţin de natura vindecării sunt şi ele de natură vizuală: o persoană poate vindeca direct cu energia din interiorul corpului; multe vizualizări utilizează energia din afara persoanei – Dumnezeu, univers, altă persoană. Emoţiile pozitive, sentimentul iubirii, influenţează abilitatea persoanei de a vizualiza şi comuta energia vindecătoare.
Aşadar, vizualizarea este un proces psihic cu profunde implicaţii în viaţa noastră cotidiană, în starea noastră de sănătate şi chiar în obţinerea unor performanţe mai mult sau mai puţin, de natură paranormală. Deşi acest termen impropriu “paranormal”, nu ar mai reflecta atunci, o transcendere a normalităţii ci, pur şi simplu o reconsiderare a sa, în cazul în care fiecare dintre noi ar înţelege şi ar aplica aceste metode, unele dintre ele fiind - să recunoaştem – atât de accesibile…
Prin dedublare controlată, înţelegem separarea deplin conştientă a corpului de structurile subtile, în aşa manieră încât fiinţa devine conştientă de unul sau mai multe corpuri, diferite de corpul său fizic, ea putând să se deplaseze în spaţiu, liber, independent de structura sa grosieră (corpul fizic).
Vom explica în continuare ce înseamnă a fi deplin conştient - în decursul unei experienţe de dedublare:
A) La întoarcere, subiectul păstrează din experienţa lui şi din tot ce a putut percepe şi îndeplini în această stare de dedublare, o amintire foarte clară, deseori mai clară decât amintirile din viaţa sa curentă.
B) Pe durata dedublării, experimentatorul păstrează la dispoziţia sa toate amintirile stării de veghe; în consecinţă el posedă cunoaşterea imediată a caracterului excepţional al acestei experienţe, graţie unui ”sui generis” sentiment inefabil, care scapă descrierii.
C) În afara cazurilor excepţionale şi incomplete, dedublarea este voluntară, deci succede practicii exerciţiilor al căror ţel este de a induce această stare. Aceste practici trebuie în general prelungite foarte mult timp înainte de a se produce prima dedublare. Perseverând, în această metodă, după prima dedublare realizată, toate celelalte se succed mult mai uşor.
sursa: http://www.yogaesoteric.net/content.aspx?item=1803&lang=RO

sâmbătă, 18 octombrie 2014

Activarea câmpului Merkaba după metoda celor din Pleiade Recomandăm de asemenea şi alte exerciţii celor care doresc o accelerare subită a energiei: rotaţia. Deplasâdu-vă de la stânga spre dreapta, învârtiţi-vă şi concentraţi-vă privirea asupra degetului mare, numărând şi învârtindu-vă în acelaşi timp. Cel puţin treizeci şi trei de rotaţii, măcar o dată pe zi, trebuie să aibă exerciţiul vostru. Puteţi atinge numărul de rotaţii printr-o evoluţie lentă. Iar dacă reuşiţi să parcurgeţi toate cele treizeci şi trei de rotaţii, de trei ori pe zi, îsemnând un total de nouăzeci şi nouă de rotaţii, ei bine, nu se ştie cât timp v-a mai rămas de petrecut pe Pământ - ori în dimensiunea actuală. La sfârşitul exerciţiului, indiferent de câte ori v-aţi învârtit, împreunaţi-vă palmele la nivelul pieptului. Ţineţi-le strânse, deschideţi larg ochii şi legănaţi-vă spre stânga şi spre dreapta, ca şi cum v-aţi ţine bine pe picioare, dar aţi menţine rotaţia în continuare. Procesul este menit să accelereze mişcarea circulară a sistemelor de chakre, care vă susţin capacitatea de recepţie şi de interpretare a datelor.
  Ca o concluzie, metodele cele mai eficace sunt intenţia, respiraţia, întrebuinţarea pilonului de lumină şi rotirea. Mai este însă una. întrucât sunteţi fiinţe electronice, capabile să vă modificaţi frecvenţa extrem de rapid, vă recomandăm să beţi cât mai mulă apă; proaspătă, purificată, de preferinţă de izvor. Este cel mai eficient conductor. Vă menţine sistemul deschis şi operaţional.
Puteţi face o sumedenie de alte lucruri. Deprindeţi-vă cu stările modificate de conştiinţă şi menţineţi controlul orice ar fi. Cultivaţi-le şi folosiţi-vă de ele pentru a strânge informaţii şi a modifica probabilităţile, mai întâi în afara culoarelor timpului şi apoi în propriile vieţi. Părăsiţi-le pentru a reveni în deplin control al voinţei şi pregătiţi-vă să le folosiţi din nou ori de câte ori veţi mai avea nevoie. Veţi constata că în acele momente acceleraţia energetică va atinge cote extreme. Cu cât sunt mai multe conştiinţe planetare care să aibă astfel de capacităţi, cu întreaga matrice a conştiinţei umane va suferi mutaţii mai mari. Din ce în ce mai multă energie va atinge Pământul datorită celor care o pot recepţiona acum.
  Toţi sunteţi capabili să recepţionaţi şi să onoraţi energia, fiindcă se cere primită. Se aseamănă unui puţ de petrol. La ce folos că există, dacă nu sunt amenajări care să furnizeze petrolul atât de preţios? Fără amenajare, ar fi doar o sursă de murdărie. Numai în cazul în care te foloseşti de darurile naturale de genul puţurilor de petrol, pungilor de gaze naturale sau cascadelor şi le combini cu voinţa omului, creezi o sursă constantă de energie. Cei care ştiu să manipuleze astfel de surse devin foarte bogaţi. Aspectul esenţial al acestui proces de dirijare a energiilor este venerarea planetei ca izvor de înţelepciune. Vi se se oferă o resursă naturală extrem de preţioasă, fiţi atcnţi cum vă folosiţi de ea. Dacă o utilizaţi cu înţelepciune, veţi deveni cu toţii mult mai bogaţi, în ceea ce priveşte toate capacităţile şi virtuozităţile.
  Mulţi vă doriţi să ajungeţi în tărâmuri înalte şi să poposiţi pe acele meleaguri, uitând că misiunea voastră trebuie să se desfăşoare pe planeta Pământ. Staţi pe loc! Poate nu înţelegeţi astfel de cuvinte deocamdată. Dar veţi afla destul de curând că evoluaţi din ce în ce mai repede, şi dacă nu sunteţi bine consolidaţi pe Pământ - de unde să coordonaţi celelalte euri - sistemul nervos poate claca. Modificările de frecvenţă şi fluxul mereu mai intens de lumină către corp determină o capacitate amplificată de recepţie a datelor. Vi se mai întâmplă să vă plictisiţi de lumea în care vă aflaţi momentan şi atunci nu doriţi decât să primiţi date, uitând cu totul de lumea înconjurătoare. în lipsa unei fermităţi a identităţii, nu puteţi accesa informaţia care vă stă la dispoziţie. V-ar suprasolicita sistemul, sau n-aţi şti cum să o interpretaţi şi atunci aţi intra în panică.
  Veţi fi nevoiţi să menţineţi echilibrul între mai multe lumi. Cum trebuie procedat? Sunt primordiale intenţia, exerciţiul şi puterea voinţei. Conştiinţa clară a identităţii voastre vă va ajuta să pătrundeţi în toate aceste lumi. Veţi simţi fluxuri imense de energie şi veţi putea să le redirecţionaţi unde şi când aveţi nevoie de ele - devenind astfel supra-oameni.
O metodă eficientă de a conştientiza identitatea este contactul direct cu pământul. Ieşiţi în natură şi rămâneţi o vreme acolo. Aşezaţi-vă lângă un copac. Luaţi un scaun şi aşezaţi-vă în lumina soarelui, citiţi o carte şi lăsaţi lumina solară să vă învăluie. Sau înotaţi, intraţi cu picioarele în apă. Toate sunt elemente primordiale ale planetei, trebuie să le simţiţi pe toate direct.
Evoluţia întregii specii umane, dovedită de capacitatea de a uni dimensiunile se va extinde asupra sistemului nervos, care va deveni capabil să interpreteze informaţiile referitoare la transformările mondiale. Toate sunt aproape. în ultimul an, mare parte din informaţiile pe care le cunoaşteţi cu toţii din surse secrete au fost făcute publice. Mulţi dintre cei care habar nu aveau de relatările despre extratereştrii sau de metodele de perfecţionare corporală brusc au devenit interesaţi. Ştiu cu toţii că mişcarea ia proporţii şi că lumea întreagă este în pragul schimbării, care depăşeşte graniţele Statelor Unite.
  Conflictul dintre energii stă la rădăcina marii bătălii care va urma. Se va amplifica întrucât conflictul se poartă pentru supremaţia unei singure frecvenţe, care să-i înrâurească de acum înainte pe toţi. Voi ce frecvenţă susţineţi, sub aparenţă umană şi ce trebuie să faceţi în aceste momente?
Este esenţial să vă cunoaşteţi cât mai bine identitatea şi misiunea în astfel de momente. Tranzitul interdimensional, însoţit de modificarea frecvenţelor şi de accelerarea energiilor, va determina transformarea rapidă a sistemului nervos care, ca traducător al informaţiei, trebuie să menţină controlul.
  Invăţaţi să manipulaţi simultan şi conştient mai multe realităţi deodată, menţinând Pământul ca sursă a decodării informaţiei. N-aţi mai fi pe planetă dacă n-ar fi fost necesar să transmiteţi toate energiile şi informaţiile planetei Pământ. Ori de câte ori vă simţiţi plini de energie, chiar şi electrică, să ştiţi că sunteţi într-o stare modificată de conştiinţă. Trebuie să recunoaşteţi toate versiunile de stări modificate, ca să permiteţi tranzitul informaţional ori de câte ori apare. Dacă simţiţi starea modificată şi primiţi energie, informaţională sau vindecatoare, trebuie să-i permiteţi tranzitul. Lasaţi-o să vă parcurgă organismul şi trăiţi starea de multidimensionalitate. Tineţi minte trăirea, dar nu încercaţi să-o interpretaţi. Permiteţi energiei să se scurgă din voi în pământ şi mai târziu veţi înţelege totul.
Puteţi accesa corpul emoţional din momentul în care aveţi încredere deplină în afectivitatea voastră. Fiţi convinşi că emoţiile sunt benefice şi sigure, că au o menire precisă şi că nu vă stau în cale. Ori de câte ori le simţiţi, aşteptaţi să vedeţi cum se comportă. Se întâmplă să vă certaţi cu copiii şi ei să ţipe la voi, lucru care vă enervează şi ripostaţi cu ţipat-atunci scrutaţi-vă afectivitatea. Cum se manifestă ea? Orice astfel de stare vă îngăduie accesul la informaţia multidimensională. Depistaţi frecvenţa respectivă şi menţineţi-o.
  Este o opinie universală că emoţiile nu pot fi controlate. Nimic mai fals! Le puteţi controla în permanenţă. Ele se pot transforma în frecvenţe interne prin care să accesaţi nucleul fiinţei voastre. Iar o altă persoana vă poate privi fără să aibă cel mai mic indiciu că fenomene atât de intense se petrec în sinea voastră. Nu înseamnă că blocaţi fluxul energetic în voi; ci doar că traiţi respectiva emoţie fără să o valorizaţi ca fiind pozitivă sau negativă-doar o traiţi. Exploraţi-i limitele.
Unde vă duce? Care-i pasul următor? Rupeţi-vă de evenimentul care a cauzat emoţia. Vă va ajuta pe unii.
Exerciţiile fizice vă vor ajuta să vă eliberaţi. Ţesuturile musculare v-au folosit pentru a îmbraca scheletul. Muşchii s-au mărit şi au împiedicat difuzarea informaţiei de la nivel osos. Trebuie să accesaţi informaţiile stocate în structura osoasă, fiindcă acolo este adevarata istorie a neamului omenesc. Străbateţi straturile de ţesut şi regăsiţi adevărul îngropat în trup.
Planul misiunii voastre terestre iese la iveala cu cât săpaţi mai adânc. Ca şi jocul din copilarie: ascundeţi ceva şi când căutătorul se apropie de acel obiect, îl îndrumaţi, "mai cald, fierbinte!" Corpul întreg începe să freamăte când planul se apropie de desăvârşire, depăşind logica şi aprofundând experienţa. Scopul vi se dezvăluie fără aportul gândirii. Corpul, nu mintea, se raliaza informaţiei. Libera fluctuaţie a afectivităţii va întregi experienţa. în situaţia în care analizaţi, nu veţi reuşi să înţelegeţi ce vi se întâmplă.

  Aveţi nevoie de afectivitate. Punem iar accentul pe aceste cuvinte. Unii vă lăudaţi că reuşiţi de fiecare dată să vă depăşiţi afectele. Nu veţi mai reuşi mult timp de acum înainte fiindcă "performanţa" voastră aduce distrugerea.
Credeţi că v-aţi rezolvat disensiunile cu părinţii. Mai direct ar fi să afirmaţi că în starea actuală a lucrurilor, asta este opinia voastră. Doar prin exercişii fizice sau prin meditaţii cu cristale veţi putea să vă înălţaţi spre planul viziunilor, de unde să obţineţi o imagine mult mai clară a evoluţiei evenimentelor.
Informaţia este scrisă şi stocată în piatră. Dar şi osul serveşte ca suport eficace pentru informaţie. De aici, importanţa pe care trebuie pe care trebuie să o acordaţi structurii scheletului, cronică a experienţei personale din timpul vieţii. Eliberaţi informaţia şi nu vă mai frustraţi considerând că aţi încheiat anumite capitole ale vieţii. Afirmaţi:                                                                  -Ce minunat!   Am mai găsit ceva aici. Ce bine!" FoIosiţi-vă de experienţă ca de o mină de aur - ca şi cum v-aţi da seama că abia v-aţi născut şi sunteţi teribil de bogaţi.
Toate câte vi se vor întâmpla vor fi din cauza voastră.
Deschideţi căi ale conştiinţei către întreaga planetă, nu doar pentru voi. E bine că toata curăţenia pe care v-o faceţi acum e partea cea mai uşoaă. Unele dintre cele mai bizare evenimente vi se vor întâmpla mai târziu, când veţi fi atât de obişnuiţi cu ele, încât nu vi se va mai părea nimic ieşit din comun. Toate la timpul lor.
Mutaţia principală va fi corelarea datelor interne cu cele exterioare. Trebuie să accesaţi toate corpurile emoţionale de care aţi fost atât de înspăimântaţi până acum. Corpul emoţional este legătura cu corpul spiritual. Corpul mental şi corpul fizic merg mână în mână, iar cel emoţional şi cel spiritual la fel. Din cauză că ultimul este de natură non-fizică, iar voi toţi sunteţi blocaţi într-un tărâm fizic, singura cale de acces către tărâmurile non-fizice este cea a emoţiilor.
  Oamenii au tendinţa de a se ataşa de dramele personale atât de mult, încât se pierd în procesarea datelor. Pentru ei, poate deveni un stil de viaţă. Dar nu îi ajuta cu nimic. E inutil să procesezi într-una şi să le răspunzi celorlalţi: - Nu apelaţi la mine, procesez. M-am adâncit în muncă şi nu pot să găsesc calea de ieşire". Da, este nevoie de o examinare prin care vă hrăniţi cu informaţie. Dar trebuie să vă hrăniţi şi să vă vedeţi în continuare de viaţî, în aşteptarea unui alt festin. Nu vă mai agăţaţi de nestematele trecutului, temându-vă că după realizarea problemelor respective nu veţi mai găsi nimic interesant în viaţă.
  Procesarea trebuie văzută în perspectivă.
Corpul omenesc evoluează şi se transformă. Poate consideraţi că are nevoie de anumite combinaţii nutritive, fiindcă aşa aţi fost învăţaţi să credeţi. E de dorit, însă, să uitaţi tot ceea ce aţi învăţat până acum. Trebuie să ascultaţi doar vocea organismului, iar el vă va spune de ce are nevoie. Ştim că mulţi v-aţi schimbat regimul alimentar. Nu vă mai simţiţi bine mâncând ce obijnuiaţi să mâncaţi înainte, din cauza vibraţiei prea intense a unor alimente. După cum ştiţi şi voi, vitele, porcii şi găinile crescute pentru carne nu sunt hrănite cu mâncare adecvată. Trăiesc în spaţii înguste şi majoritatea nu apucă să vadă lumina zilei. Mulţi îşi fac nevoile în capul celor de dedesubt, din cauză că trăiesc în cuşti metalice supraetajate. Aceasta e viaţa lor. Le sunt daţi steroizi şi antibiotice - numai hrană nu. Nu sunt îngrijiţi cu dragoste. La abator, nu sunt ucişi cu dragoste. Iar voi înghiţiţi această vibraţie.
Toate lucrurile există mai întâi ca vibraţie. Animalele au fost oferite planetei pentru a vă însoţi, să locuiască împreună cu voi, să vă hrănească şi să vă apere dacă aveţi nevoie. Toate trebuiau să se întâmple sub auspiciile iubirii. Cine locuieşte la ţară şi creşte găini şi porci, dându-le hrană potrivită şi ducându-i la abator cu milă şi dragoste cunoaşte diferenţa. Acela menţine un standard ridicat şi pentru viaţa animalelor, care, în schimb, îi întorc dragostea şi ridică standardul vieţii omului. Apropriaţi-vă acest ideal. Aşa au stat lucrurile pe Pamant mult timp . Dar prezentul e diferit. Fiţi atenţi la vibraţiile fiecărui lucru. Lăsaţi corpul să se exprime liber. îngăduiţi-vă schimbarea, deoarece corpul, în încercarea de a spori vibraţiile, se va îndepărta de anumite mâncăruri. Gandiţi-vă să vă schimbaţi regimul alimentar, iar alternativele vor ieşi la iveaia. Trebuie să inţelegeţi că sunteţi mult mai mult decât entităţi fizice. Existaţi în mai multe realităţi. Aşa că trebuie să vă limpeziţi gândul şi intenţiile. Ce vă doriţi cu adevărat? Spuneţi verde-n faţă: -Vreau să evoluez. Să-mi schimb regimul alimentar. Vreau să folosesc intuiţia în orice împrejurare." Fiţi decişi în Iegătură cu ce doriţi. Expresia Vreau... are o putere nemaîntâlnită.
  Adevărata sănatate este reunirea celor douăsprezece catene intracelulare, care să activeze la maximum activitatea cerebrală. Va mai dura o vreme până când cele douăsprezece se vor activa complet, deşi pot fi conectate încă de pe acum. Unii v-aţi putut da seama că sunt conectate, însă deocamdată nu s-au activat. în situaţia a doua, creierul funcţionează la capacitate maximă, iar voi toţi veţi fi nişte genii. Veţi şti totul, veţi avea puteri telepatice, întrucât deţineti cheia Bibliotecii Vii. Aveţi cardul de acces la toate nivelurile de informaţie de pe planetă.
Dacă ar fi să aspiraţi la ceva mai presus de orice, v-am cere să deveniţi Păstrătorii impecabili ai Frecvenţei. Păstraţi în voi cunoaşterea şi informaţiile de cel mai înalt nivel, al fiinţei fară limite. Prin noua viaţă veţ împărtăşi frecvenţa tuturor celor din jur, plimbându-vă pe străzi sau intrând la cumpărături în magazine sau odihnindu-vă cu capul pe pernă seara, în deplină cunoştinţă a adevăratei indentităţi.
  Va veni o vreme când nu veţi mai avea nevoie de informaţie din exterior. Atunci noi şi cei asemeni nouă vă vom aduna pe toţi împreună, în grupuri, ca să vă reflectaţi unii pe alţii şi să vă încărcaţi cu energie electromagnetică. Cu fiecare exerciţiu pe care vi-l propunem, creăm scântei de lumină care dezvoltă breşe. Cele din interiorul vostru provoacă vibraţii atât de imense, încât îi afectează pe toţi cei din jur. Cea mai mică modificare interioară determină emiterea unei frecvenţe de recunoaştere pe care o preiau ceilalţi. Aşa ia amploare psihicul colectiv. Fără să înţelegeţi raţional fenomenul sau să vă formaţi o imagine clară, deoarece se petrece în interiorul vostru. Energia creşter în funcţie de capacitatea voastră de a o controla.


sursa: "Mesaje din Constelaţia Pleiadelor" de Barbara Marciniak, Editura Elit

Merkaba- activare


 Cuvântul Merkaba este alcătuit din trei silabe: MerKa şi Ba. Aceste silabe-cuvânt vin din egipteana veche. Există mai multe pronunţii ale Merkaba, cum ar fi Merkabah, Merkava, şi Merkavah. Pronunţăm, de obicei, cuvîntul cu accentul căzând pe cea de a doua silabă: Mer-KA-ba. Alţii îl pronunţă cu accentul căzând deopotrivă pe fiecare dintre silabe.
 • Mer se referă la o anumită calitate a luminii care era înţeleasă, în timpul celei de-a 18-a Dinastii a Egiptului, în urma reorientării religiilor către venerarea unui singur Dumnezeu al întregii creaţii. "Mer" era văzută ca două câmpuri rotindu-se în sensurii opuse, dar în acelaşi spaţiu. Aceste câmpuri sunt generate atunci când o persoană execută o serie de tipare specifice de respiraţie.
 • Ka se referă la spiritul individual al persoanei.
 • Ba se referă la interpretarea dată de spirit propriei sale realităţi particulare. în realitatea umană, Ba este îndeobşte definită ca realitatea fizică sau realitatea corpului. în alte realităţi, unde spiritele nu au corpuri, Ba se referă la conceptele sau interpretarea dată realităţii, pe tărâmul unde ele există.
Ce este Merkaba?
 • Merkaba este un câmp de energii care se rotesc în sensuri inverse care este generat de rotirea unor forme geometrice specifice care afectează simultan atât spiritul, cât şi corpul cuiva. Este un vehicol care poate ajuta mintea, corpul şi spiritul să acceseze şi să facă experienţa altor planuri ale realităţii sau altor potenţialităţii ale vieţii. De fapt, Merkaba este chiar mai mult de atât. Toţi cei care au urmat atelierul Flower of Life şi care au învăţat meditaţia Merkaba au afimrat că, prin aceasta, ei au învăţat mai multe despre ei înşişi, s-au conectat cu sinele lor superior şi s-au deplasat către noi nivele de conştientizare. Merkaba este o unealtă prin care oamenii îşi pot atinge propriul potenţial deplin.
 • Merkba este un câmp de energie cristalină care este alcătuită din tipare specifice ale geometriei sacre care aliniază laolaltă minte, corp şi inimă. Acest câmp energetic creat prin geometria sacră, se extinde în jurul corpului, la o distanţă de cca 15 m. Aceste câmpuri de energie generate de geometrie se rotesc, în mod normal, în jurul corpurilor noastre îndeaproape şi cu viteza luminii, dar pentru mulţi din noi ele s-au încetinit sau chiar au încetat să se mai rotească, din pricina unei lipse de atenţie şi prin nefolosire. Când acest câmp este reactivat şi el se roteşte cum se cuvine, el poartă numele de Merkaba. O Merkaba activată deplin arată aidoma cu structura unei galaxii sau a unui UFO.
 • Merkaba ne permite să experiementăm o conştientizare amplificată/expandată, ne conectează la potenţialităţile superioare ale conştiinţei şi ne restabileşte accesul şi memoria posibilităţilor infinite ale fiinţei noastre. Atunci când meditaţia Merkaba este realizată în mod corect, Merkaba va integra, în mod fluid, aspectele feminin (intuitiv, receptiv) şi masculin (activ, dinamic) ale minţii şi spiritului nostru.

Ce se va întâmpla atunci când am învăţat şi practic această meditaţie?
 • Când veţi afla despre Merkaba, cu prilejul unui atelier Flower of Life, nu veţi înţelege doar intelectual câmpurile geometrice, ci veţi face personal experienţa lor şi le veţi simţi într-un mod palpabil, în jurul corpului. Aceste câmpuri geometrice de energie din jurul corpurilor noastre pot fi reglate într-un anumit fel, care este şi el legat de felul cum respirăm. Meditaţia Merkaba este alcăuită dintr-un proces având 17 respiraţii, însoţit de mudre (poziţii ale mîinilor) care sunt esenţiale pentru o folosire corectă a Merkaba.
 • Prin activarea Merkaba prin intermdiul meditaţiei cu 17 respiraţii vom ajunge la un contact mai profund cu Sinele nostru Divin care ne va întări fiecare din aspectele vieţii. Vă veţi putea mai bine gestiona stresul, vă veţi putea echilibra mintea şi şi emoţiile, vindecându-vă, dacă Merkaba va fi folosită adeseori şi într-un mod consecvent. Mai important încă, veţi face experienţa şi vă veţi reaminti de legătura dvs. intimă cu Dumnezeu, într-o ambianţă sigură şi proteguitoare.
 • Învăţând care sunt etapele meditaţiei Merkaba nu este în sine suficient pentru a face pe deplin experienţa beneficiilor unei Merkaba activate. Oricine poate învăţa etapele tehnice, cu ajutorul unei cărţi sau a unei înregistrări video. Mai există cel puţin încă un factor care este chiar mai important decât învăţarea meditaţiei Merkaba însăşi - şi aceasta este deschiderea inimii şi experimentarea Iubirii Divine. Iubirea Necondiţionată sau Divin este factorul primordial care îngăduie ca Merkaba să devină un câmp viu de lumină. Fără Iubirea Divină, Merkaba nu va fi decât o înşiruire de etape şi va avea multe limitări.
 • În atelierul Flower of Life, vom explora căile speciale de deschidere a inimii, pentru retrezirea compasiunii, iubirii necondiţionate şi armoniei interioare, astfel încât să puteţi face, în direct, experienţa Iubirii Divine, în timp de învăţaţi să vă activaţi Merkaba. Experienţa directă a potenţialului nostru mai amplu ne creează oportunitatea de a merge mult mai departe decât putem învăţa prin cuvinte sau din cărţi. Atelierele noastre ţin de experienţa nemijlocită, dar oferă, în acelaşi timp, şi informaţia de tip "emisferă stângă" care este necesară unei înţelegeri depline a materialului din curs. Mulţi din participanţi vor simţi senzaţii energetice şi deschideri ale inimii pe care nu le-au mai resimţit niciodată. Adesea mai are loc şi o puternică senzaţie de legătură afectivă care se produce între cursanţi, întreg grupul fiind animat de un sentiment ca de familie. Participanţii descoperă lucruri despre ei înşişi pe care nu le ştiau înainte sau nu şi le mai aminteau.
Care este importanţa învăţării acestei meditaţii prin intermediul unui facilitator?
 • Meditaţia Merkaba Flower of Life se învaţă în timpul atelierelor Flower of Life, cu ajutorul şi prin intermdiul facilitatorilor care au fost instruiţi şi certificaţi de către Flower of Life Research. Drunvalo Melchizedek, întemeietorul fundaţiei Flower of Life Research, a descoperit încă mai demult că studenţii care au încercat să înveţe meditaţia, fără a fi urmat un atelier nu înţeleseseră adesea instrucţiunile şi nu puteau executa corect meditaţia. Meditaţia Merkaba, ca şi tehnica avansată de meditaţie tibetană, de exemplu, trebuie studiate şi practicate cu grijă şi întrutotul în prezenta unui facilitator certificat ca îndrumare. Facilitatorii noştri au fost instruiţi pentru a o putea preda, astfel încât ea să fie executată corect şi cu uşurinţă.
 • Flower of life Research a instruit mai mulţi facilitatori, pentru ca ei să poată duce mai departe cunoaşterea curpinsă în aceste învăţături sacre şi le-a pus pe acestea la îndemâna oamenilor, pe o scară amplă, pretutindeni în lume. De fapt, avem facilitatori în peste 30 de ţări ale lumii, iar acest atelier este predat în multe limbi străine.
Oricine îşi va putea reaminti cum să îşi activeze Merkaba!
Învăţăturile privitoare la Merkaba
de Drunvalo Melchizedek
Învăţăturile privitoare la respiraţia sferică
Aidoma soarelui, şi noi trebuie să respirăm, radiind lumina către toate formele vieţii, pentru că de la toate formele de viaţă ne vom primi, la rândul nostru, mana.
Începeţi prin a vă crea în propria casă un loc pe care să îl folosiţi numai atunci când faceţi această meditaţie. Creaţi-vă un spaţiu unde nimeni nu vă va putea deranja - poate în dormitor. Pentru aceasta, v-ar putea fi de ajutor un mic altar cu o lumânare şi o pernă obişnuită sau de canapea, pe care să staţi. Faceţi din acest loc ceva sacru. Aici veţi învăţa să vă creaţi Merkaba în jurul corpului şi să realizaţi un contact conştient cu sinele vostru superior.

Câte o dată pe zi intraţi în această meditaţie, până ce va veni momentul când respiraţia vă va fi devenit un act pe deplin conştient, până când vă veţi reaminti, cu fiecare suflu, de conexiunea voastră intimă cu Dumnezeu. Pentru a începe această meditaţie, aşezaţi-vă mai întâi jos, relaxaţi-vă. Lăsaţi să se ducă toate grijile zilnice. Respiraţi ritmic şi superficial. Concentrându-vă atenţia pe respiraţie, fiţi relaxaţi.
Când simţiţi cum tensiunile încep să pălească, începeţi să vă deschideţi inima. Simţiţi Iubirea. Simţiţi Iubire pentru orice formă de viaţă de oriunde. Continuaţi să respiraţi ritmic, cu atenţia îndreptată pe respiraţie, simţiţi cum Iubirea vă inundă spiritul. Când SIMŢĂMÂNTUL iubirii a pus stăpânire pe fiinţa voastră, sunteţi gata de a trece către a face experienţa Merkaba. Fără această Iubire, oricâtă cunoaştere aţi avea, nimic nu vă va ajuta să vă creaţi Merkaba. Iubirea este măsura în care veţi putea experimenta Merkaba.
Ceea ce urmează este o trasare, în linii generale, a meditaţiei care vă va activa Merkaba. Avem la dispoziţie 17 respiraţii pentru a o realiza. Primele şase sunt cele de echilibrare a polarităţilor existente în cele opt circuite electrice ale noastre care sunt - totodată - şi circuitele de curăţare. Următoarele şapte, care sunt total diferite, sunte menite a restabili curgerea cuvenită a pranei prin corp şi de a recrea "respiraţia sferică" în corp. Cea de a 14-a respiraţie este unică în felul său. Ea schimbă echilibrul energiei pranice din corp de la conştientizarea de tip 3D, la cea specifică 4D. Ultimele trei respiraţii recreează câmpurile Merkaba înăuntrul şi în jurul corpului.
Instrucţiunile - următoarele instrucţiuni se vor împărţi pe patru zone: MINTE, CORP, RESPIRAŢIE şi INIMĂ.


Prima respiraţieInspiraţia
INIMA: Deschideţi-vă inima şi simţiţi iubire pentru toate formele vieţii. Dacă nu puteţi face aceasta, trebuie cel puţin să vă deschideţi, cât veţi putea de mult, către trăirea acestui simţământ. Este cea mai importantă instrucţiune din toate.
MINTE: Conştientizaţi forma tetraedrului "solar" (cu vârful în sus, către cer/soare). Unul din vârfuri se află în faţă - pentru bărbaţi, iar pentru femei, una din laturi. încercaţi să vizualizaţi cum acest tetraedru se umple de o lumină albă, strălucitoare. Imaginaţi-vă cum el vă înconjoară. Dacă nu reuşiţi să-l vizualizaţi, încercaţi să-l "simţiţi" în jurul vostru.
CORP: în momentul inspiraţiei, aşezaţi-vă mâinile în poziţia mudrei cu palmele în sus şi degetul mare atingând uşor vârful arătătorului. Păstraţi în minte că ele trebuie să se atingă uşor, celelalte degete nu trebuie să se atingă, nici între ele, nici de un un alt obiect.
RESPIRAŢIE: Exact în acelaşi moment, cu plămânii goliţi de aer, începeţi să inspiraţi, doar prin nări, într-o manieră yoghină deplină. Pe scurt, respiraţi întâi din stomac, apoi din diafragmă şi, în final, din piept. Faceţi aceasta dintr-o bucată, nu în trei părţi. Expiraţia se desăvârşeşte fie ţinând pieptul ferm şi relaxând stomacul, eliberând încet aerul sau menţinând ferm stomacul şi relaxând pieptul. Cel mai important aspect este că respiraţia trebuie să fie ritmică. începeţi cu şapte secunde inspiraţie şi şapte secunde expiraţie, dar pe măsură ce vă familiarizaţi cu această meditaţie, găsiţi-vă propriul ritm.
Instrucţiunile care urmează, legate de o respiraţie yoghină completă, sunt din "ştiinţa yoghină hindusă a respiraţiei" de Ramacharake. Probabil această descriere vă va fi de ajutor. Respirând prin nări, inhalaţi constant, mai întâi umplând partea inferioară a plămânilor, care se realizează folosind diafragma, care atunci când coboară exercită o uşoară presiune asupra organelor abdominale, împingând în afară pereţiilor abdominali. Apoi umpleţi cu aer partea mediană a plămânilor, împingând în afară ultimele coaste, sternul şi pieptul. Apoi umpleţi porţiunea superioară a plămânilor, scoţând în afară partea de sus a pieptului, ridicând astfel pieptul, inclusiv cele şase coaste-perechi superioare. La o primă citire, ar putea părea că această respiraţie este alcătuită din trei mişcări distincte. Totuşi, nu aceasta este ideea corectă. Inspiraţia este continuă, întreagul coş al pieptului, de la diafragma care este coborâtă, la punctul ei cel mai de sus din zona cervicală, toată este extinsă printr-o mişcare uniformă. Evitaţi seriile de inspiraţii căznite, încercând să ajungeţi la o acţiune continuă, stabilă. Prin practică, veţi putea curând evita tendinţa de a împărţi faza de inspiraţie în trei mişcări, ceea ce va rezulta într-o respiraţie uniformă continuă. După o oarecare practică, veţi reuşi să încheiaţi inspiraţia în câteva secunde. Expiraţi lent, ţinând pieptul într-o poziţie fermă, trăgând puţin abdomenul înăuntru şi ridicându-l în sus, pe măsură ce aerul iese din plămâni. Când aerul a fost complet expirat, relaxaţi-vă pieptul şi abdomenul. Prin practică, veţi ajunge să faceţi cu uşurinţă această parte a exerciţiului şi, o dată deprinsă, o veţi putea realiza apoi într-un mod aproape automat.
Prima respiraţieExpiraţia
INIMĂ: Iubire
MINTE: Deveniţi conştient de tetraedrul feminin (cu vârful în jos, către pământ, cu una din laturi în faţă - pentru bărbaţi, cu un vârf în faţă - pentru femei), tot spaţiul său interior fiind plin de o lumină albă, strălucitoare.
CORP: Aceeaşi mudră.
RESPIRAŢIE: NU ezitaţi ca, în momentul culminant al inspiraţiei, să începeţi să expiraţi. Expiraţi destul de lent, timp de aproximativ şapte secunde, în maniera yoghină. Când aerul a ieşit din plămâni, fără efort, relaxaţi pieptul şi abdomenul şi ŢINEŢI respiraţia. Când simţiţi impulsul de a respira din nou, după vreo cinci secunde, faceţi astfel:
MINTE: Conştientizaţi faptul că latura triunghiului echilateral din partea de sus a tetraedrului feminin este plasat în plan orizontal, el trecând prin pietul şi sternul dvs. într-o străfulgerare, printr-o mişcare pulsatilă a energiei, trimiteţi acel plan triunghiular în jos, prin tetraedrul feminin. El se face din ce în ce mai mic, pe măsură ce merge în jos, împingînd, prin vărful tetredrului toată energia negativă a mudrei sau a circuitului electric; un fascicol luminos se va proiecta din vârf, către centrul Pământului. Exerciţiul legat de MINTE se execută împreună cu următoarele mişcări ale CORPULUI.
CORP: Mişcaţi ochii aproape unul către celălalt, adică aproape încrucişându-i. Apoi aduceţi-i în sus, către partea de sus a orbitelor, cu alte cuvinte, priviţi în sus. în acelaşi timp, această mişcare în sus nu trebuie să fie exagerată. Veţi simţi o furnicătură în zona dintre cei doi ochi, aceea a celui de al treilea ochi. Acum puteţi privi în jos, cât de jos şi cât de repede puteţi. Va trebui să simţiţi o senzaţie electrică, în jos, de-a lungul coloanei vertebrale. MINTEA şi CORPUL trebuie să coordoneze exerciţiul mental de mai sus prin mişcările ochilor. Ochii privesc în jos din poziţia de sus, exact atunci când mintea vede planul triunghiular orizontal al tetraedrului feminin coborând prin vârful tetraedrului feminin. Prin acest exerciţiu combinat vom curăţa toate gândurile şi sentimentele negative care au intrat în sistemul electric al organismului. în mod specific, prin el se va curăţa acea parte a sistemului electric care se asociază cu mudra pe care o folosiţi. Imediat după ce aţi trimis, prin mişcarea pulsatilă, energia în jos, de-a lungul coloanei, schimbaţi mudra cu cea următoare şi reîncepeţi ciclul. Următoarele cinci respiraţii sunt o repetare a primei respiraţii, cu următoarele schimbări de mudre:
Mudra celei de a doua respiraţii: degetul mare şi mijlociul, împreună
Mudra celei de a treia respiraţii: degetul mare şi inelarul, împreună
Mudra celei de a patra respiraţii: degetul mare şi cel mic, împreună
Mudra celei de a cincea respiraţii: degetul mare şi arătătorul, împreună ( ca în prima respiraţie)
Mudra celei de a şasea respiraţii: degetul mare şi mijlociul, împreună ( ca în a doua respiraţie)
Acum se încheie prima parte a meditaţiei, primele şase respiraţii, echilibrarea polarităţilor şi curăţarea sistemului electric.


m e d i t a ţ i a   :   p a r t e a   a   d o u a
Sunteţi acum pregătiţi pentru următoarea fază, pentru următoarele şapte respiraţii. Acum se trece la un tipar de respiraţie total diferit. Nu va mai trebui să vizualizaţi tetraedrul stelar. Acum va trebui să vedeţi şi să lucraţi doar cu tubul care trece prin mijlocul stelei, pornind din vârful tetraedrului masculin de deasupra capului, până la vârful tetraedrului feminin de dedesubtul picioarelor. Acest tub se întinde de la o lungime de palmă deasupra capului, până la o lungime de palmă dedesubtul picioarelor. Diametrul tubului VOSTRU va fi de dimensiunea căuşului format prin atingerea degetului mare de cel arătăror.
A şaptea rsespiraţieInspiraţia
INIMĂ: Iubire. Mai există aici un rafinament pe care îl veţi putea folosi, după ce veţi fi perfecţionat meditaţia. Acest lucru va fi discutat la curs.
MINTE: Vizualizaţi sau simţiţi cum acest tub trece prin corpul vostru. în momentul în care începeţi cea de a şaptea inspiraţie, vedeţi această lumină albă, strălucitoare de prana care se mişcă prin tub, de sus în jos şi de jos în sus, în acelaşi timp, mişcarea fiind aproape instantanee. Punctul în care cele două raze luminoase se întâlnesc, în interiorul corpului, este controlat de minte şi ţine de un fond de cunoaştere care există în întregul univers. în această învăţătură, totuşi, nu vom păstra decât ceea ce este necesar, doar ceea ce vă va purta din conştientizarea 3D, în cea 4D. Atunci veţi face în aşa fel încât cele două raze să se întâlnească în ombilic sau, mai corect, în punctul existent în spatele ombilicului, pe tubul pranic. în momentul în care cele două raze de prana se întâlnesc, exact în debutul inspiraţiei, se va forma în acel punct o sferă de lumină albă sau de prana, de aproximativ dimensiunile unui grepfruit care este centrat pe tub. Totul se întâmplă într-o clipă. Pe măsură ce continuaţi cu inspiraţia celei de a şaptea respiraţii, sfera de prana începe să se concentreze, crescând lent, treptat.
CORP: în următoarele şapte respiraţii, folosiţi aceeaşi mudră, şi pentru inspiraţie, şi pentru expiraţie - degetul mare, arătătorul şi mijlociul împreunate, cu palmele în sus.
RESPIRAŢIE: Respiraţia este de tip ritmic, yoghin, şapte secunde inspiraţie, şapte secunde expiraţie. De acum încolo, nu vom mai avea momentul median de menţinere a suflului inspirat. Curgerea pranei de la un pol la celălalt nu se va opri sau schimba în vreun fel, la trecerea de la inspiraţie, la expiraţie. Va fi o curgere continuă care nu se va opri pentru mult, atât timp cât veţi respira în acest mod, chiar şi după moarte.
A şaptea respiraţieExpiraţia
MINTE: Sfera de prana centrată în zona ombilicului continuă să crească. în momentul încheierii expiraţiei, sfera de prana va avea un diametru de cca 20-23 cm.
RESPIRAŢIE: Nu împingeţi aerul cu putere afară din plămâni. Când plămânii se vor goli în mod natural de aer, începeţi imediat respiraţia următoare.


A opta respiratieInspiraţia
INIMĂ: Iubire.
MINTE: Sfera de prana continuă să crească, făcând să se concentreze energia forţei vitale.
A opta respiraţieExpiraţia
MINTE: Sfera de prana continuă să crească în dimensiuni, ajungând, la încheierea acestei respiraţii, la mărimea sa maximă. Această mărime maximă diferă, de la o persoană la alta. Dacă aplicaţi degetul cel mai lung (mijlociul) în centrul ombilicului, linia de pe încheietură care delimitează mâna la exterior va reprezenta, pentru fiecare, mărimea maximă a razei acestei sfere. Astfel sfera de prana nu va putea creşte mai mult de atât.

A noua respiraţieInspiraţia
MINTE: Sfera de prana nu mai poate creşte, deci ceea ce se întâmplă este că prana va începe să se concentreze, în interior. Vizual, sfera va deveni mai STRĂLUCITOARE.
RESPIRAŢIE: Pe măsură ce inspiraţi, sfera devine tot mai strălucitoare.
A noua respiraţieExpiraţia
RESPIRAŢIE: Pe măsură ce expiraţi, sfera devine tot mai strălucitoare.


A zecea respiraţieInspiraţia
MINTE: Cam la jumătatea acestei inspiraţii, pe măsură ce sfera devine tot mai strălucitoare, ea va atinge masa sa critică. Sfera irumpe devenind un soare, o minge orbitor de strălucitoare de lumină albă. Sunteţi acum gata pentru următorul pas.
A zecea respiraţieExpiraţia
În momentul expiraţiei, mica sferă al cărei diametru este două lungimi de palmă explodează. într-o secundă, în combinaţie cu respiraţia despre care vom vorbi mai jos, sfera creşte rapid, transformându-se în sfera lui Leonardo, dimensiunea sa fiind cuprinsă între buricele degetelor, când ambele mâini sunt întinse. Corpul vă este acum complet învăluit de o imensă sferă de lumină albă, strălucitoare.
Cu aceasta aţi revenit la străvechea formă a respiraţiei sferice. Totuşi, în acest moment, sfera nu este stabilă. TREBUIE să mai respiraţi încă de trei ori, pentru ca ea să se stabilizeze.
RESPIRAŢIE: în momentul expiraţiei, rotunjiţi uşor buzele şi expulzaţi aerul cu presiune. în timp ce simţiţi cum sfera începe să crească, chiar în prima secundă a expiraţiei, aruncaţi afară, rapid, tot aerul. Sfera va creşte în acel moment.


m e d i t a ţ i a   :   p a r t e a   a   t r e i a
Respiraţiile a 11-a, a 12-a, a 13-aInspiraţie şi expiraţie
MINTE: Relaxaţi-vă, simţind doar curgerea pranei de la un pol la altul al tubului pranic, cele două întâlnindu-se la nivelul ombilicului, apoi explodând într-o sferă imensă.
RESPIRAŢIE: Respiraţi profund şi ritmic. La sfârşitul celei de a 13-a respiraţii, sfera s-a stabilizat şi puteţi trece la extrem de importanta respiraţie a 14-a.

A 14-a respiraţie
INIMĂ: Iubire.
MINTE: Pe inspiraţia celei de a 14-a respiraţii, chiar la începutul ei, mişcaţi punctul în care cele două raze de prana se întâlnesc, din zona ombilicului, în cea a sternului - care este chakra celei de a 4-a Dimensiuni. întreaga sferă imensă, împreună cu sfera iniţială, care este acum conţinută în sfera mare, se mişcă acum către noul punct de întâlnire. Deşi acest lucru este lesne de făcut, mişcarea este extrem de puternică. Respirând din acest nou punct, situat în interiorul tubului, ne vom schimba, într-un mod inevitabil, nivelul de conştiinţă, acesta trecând de la 3D, la 4D - de la conştiinţa pămâneană la conştiinţa cristică. Ne va lua ceva timp, dar cum spuneam, este ceva inevitabil.
CORP: Această mudră se va folosi pentru tot restul meditaţiei. Aşezaţi palma stângă peste palma dreaptă, pentru bărbaţi, şi palma dreaptă peste palma stângă, pentru femei. Este o mudră a relaxării.
RESPIRAŢIE: Respiraţie ritmică, profundă. Totuşi, dacă veţi continua să respiraţi din centrul cristic, fără a intra în propria MER-KA-BA, ceea ce se recomandă pentru faza în care nu aţi realizat încă legătura cu Sinele Superior, atunci treceţi la o respiraţie superficială. Cu alte cuvinte, respiraţi ritmic, dar confortabil, atenţia fiind concentrată mai mult asupra fluxului de energie care se mişcă în sus şi în jos, de-a lungul tubului, întâlnindu-se în zona sternului şi trecând apoi în sfera imensă. Simţiţi legătura cu toate formele vieţii, prin respiraţia lui Christos. Reamintiţi-vă de conexiunea intimă ce vă leagă de Dumnezeu.


m e d i t a ţ i a   :   p a r t e a   a   p a t r a
Merkaba - vehicol al ascensiunii
În timpul ultimelor trei respiraţii, vi se cere să încercaţi această a PATRA PARTE, până veţi realiza contactul cu Sinele Superior, pînă ce Sinele Superior vă va acorda permisiunea de a merge mai departe. Această parte trebuie luată foarte în serios. Energiile care se vor crea în şi în jurul corpului şi spiritului au o putere redutabilă. Dacă nu sunteţi pregătit, ele vă vor putea face rău. Dacă Sinele Superior v-a dat permisiunea de a intra în propria Merkaba, nu vă temeţi. înseamnă că sunteţi pregătit.
A 15-a respiraţieInspiraţia
INIMĂ: Iubire.
MINTE: Conştientizaţi tot tetraedrul stelat. Realizaţi că există trei tetraedre complete care sunt suprapuse, unele peste altele. Unul este corpul însuşi, este limitat ca loc şi, cu anumite excepţii, nu se mişcă. Este plasat în jurul corpului, potrivit cu faptul că este vorba de un bărbat sau de o femeie. Cel de al doilea tetraedru stelat este de natură masculină, este electric, este - literal vorbind - mintea omenească şi se roteşte într-un sens invers acelor de ceasornic, pornind dinspre corpul dvs., sau altfel spus, el se roteşte către stânga. Al treilea tetraedru stelat complet este de natură feminină, este magnetic, este practic corpul emoţional şi el se roteşte în sensul acelor de ceasornic, faţă de corpul dvs., sau spus altfel, se mişcă către dreapta. Pentru clarificare, nu spunem aici că trebuie să rotiţi tetraedrul masculin într-o parte, şi pe cel feminin, în partea opusă. Când spunem că rotim întregul tetraedru stelat, înseamnă toată construcţia. Pe inspiraţia celei de a 15-a respiraţii, cînd inspiraţi, vă veţi spune, cu glasul din interior, cuvintele codificate - VITEZE EGALE. Aceasta va imprima minţii voastre faptul că doriţi ca cele două tetraedre stelate rotitoare să înceapă să se învârtească în direcţii opuse, cu viteze egale, pe expiraţie. Aceasta înseamnă că, pentru o întreagă rotaţie a tetraedrelor mentale, vom avea o rotaţie completă a celor emoţionale.
CORP: Menţineţi în continuare mudra mâinilor aşezate una peste cealaltă.
RESPIRAŢIE: Respiraţi din nou profund şi ritmic, yoghin, dar numai pe durata următoarelor trei respiraţii, revenind apoi la o respiraţie superficială.
A 15-a respiraţieExpiraţia
MINTE: Cele două seturi de tetraedre au început să se învârtească. într-o clipă, ele se vor mişca, la exterior, cu o viteză de exact 1/3 din viteza luminii. Probabil nu veţi putea vedea aceasta, din cauza vitezei deosebit de mari, dar o veţi putea simţi. Ceea ce aţi făcut este că tocmai aţi pornit motorul MER-KA-BA. Nu veţi pleca nicăieri, nici nu veţi trece prin vreo experienţă. Este exact ca şi cum aţi fi debraiat o maşină, dar transmisia este neutră.
RESPIRAŢIE: Rotunjiţi uşor buzele, exact cum aţi făcut ca la cea de a zecea respiraţie. Expulzaţi aerul în acelaşi mod şi, făcând aceasta, simţiţi cu cele două seturi de tetraedre au început să se învârtească.


A 16-a respiraţieInspiraţia
MINTE: Aceasta este cea mai uimitoare dintre respiraţii. Pe inspiraţie, în timp ce inspiraţi, spuneţi-vă, cu voce interioară, 34 - 21. Este codul spus minţii, pentru a face ca cele două seturi de tetraedre să se învârtească într-un raport de 34-21. Aceasta înseamnă că tetraedrele mentale se vor învârti spre stânga, făcând 34 de rotaţii, în timp ce acelea emoţionale vor merge, spre dreapta, de 21 de ori. Pe măsură ce viteza creşte, raportul va rămâne acelaşi.
RESPIRATIE: Respiraţi ritmic, yoghin.
A 16-a respiraţieExpiraţia
MINTE: Pe măsură ce veţi produce expiraţia, cele două seturi de tetraedre vor trece de la viteza lor de 1/3 din viteza luminii - la o viteză de 2/3 din viteza luminii. Când se vor apropia de viteza de 2/3 din viteza luminii, se produce un fenomen. în jurul corpului se formează un disc de aproape 17 m. în diametru, situat la la baza coloanei vertebrale. Iar sfera de energie care este centrată în jurul celor două seturi de tetraedre alcătuieşte o formă care se aseamănă cu o FARFURIE ZBURATOARE, care se află în jurul corpului. Această matrice energetică este cunoscută sub numele de MER-KA-BA. Totuşi, ea nu este stabilă. Dacă vedeţi sau simţiţi, în acest moment, MER-KA-BA, în jurul vostru, veţi şti cât de instabilă este ea. Va avea ezitări.

Deci, cea de a 17-a respiraţie este o necesitate.
RESPIRAŢIE: Ca şi la respiraţia a 16-a, rotunjiţi uşor buzele, expulzând aerul cu putere. Exact în acest moment, vitezele cresc. Când simţiţi cum creşte viteza, aruncaţi afară tot aerul, cu forţă. Prin această acţiune, vom atinge cea mai înaltă viteză care va îngădui formarea MER-KA-BA.

A 17-a respiraţieInspiraţia
INIMĂ: Reamintiţi-vă, iubirea necondiţionată pentru toate formele vieţii trebuie resimţită pe tot parcursul acestei meditaţii. Altfel nu veţi obţine nici un fel de rezultate.
MINTE: Pe inspiraţie, spuneţi, cu voce interioară, codul 9/10 din viteza luminii. Acest cod va imprima minţii să crească viteza MER-KA-BA la 9/10 din viteza luminii, ceea ce va stabiliza câmpul energetic rotitor. Se va mai întâmpla ceva. Acest univers tridimensional, în care trăim, este acordat la o viteză de 9/10 din viteza luminii. Fiecare electron din corpul vostru se roteşte în jurul fiecărui atom din corpul vostru cu o viteză de 9/10 din viteza luminii. Acesta este şi motivul pentru care a fost alească această viteză.
RESPIRAŢIE: Respiraţi ritmic, yoghin.
A 17-a respiraţieExpiraţia
MINTE: Viteza creşte la 9/10 din viteza luminii, stabilizând MER-KA-BA.
RESPIRAŢIE: Exact ca la respiraţiile a 15-a şi a 16-a, rotunjiţi uşor buzele, expulzând aerul cu presiune. Când veţi simţi cum viteza sporeşte, aruncaţi în afară tot aerul din plămâni, cu forţă. Vă aflaţi acum în interiorul unei MER-KA-BA stabile, acordată cu 3D. Cu ajutorul Sinelui Superior, veţi înţelege ce însemnă aceasta.
========================================================================

A 18-a respiraţie
Aceasată respiraţie specială nu va fi învăţată acum. Trebuie ca voi să o primiţi de la Sinele vostru Superior. Este respiraţia, cu ajutorul căreia veţi ieşi, cu viteza luminii, intrând în 4D. Veţi dispărea din această lume, pentru a reapărea într-o alta care va deveni, pentru un timp, noul vostru cămin. Acesta nu este sfârşitul, ci doar începutul unei expansiuni din ce în ce mai accelerate a conştiinţei care vă va readuce ACASĂ, la TATĂL.

"Mutaţia are ca obiectiv transferul vostru în alt tărâm pentru a experimenta. Toţi oamenii au potenţialul de a se schimba. Dar mulţi vor anula procesul fiindcă nu doresc să se alinieze conştiinţelor superioare. Una e să ştiţi cu adevărat cine sunteţi şi cu totul alt lucru să cunoaşteţi conştiinţa divină care însămânţează planeta- intelectul suprem, iubitor şi dispus să vă ajute - şi care vă cheamă la sânul ei; abia atunci puteţi primi un implant cu forme geometrice.
Forma accstuia variaza de la individ la individ; poate fi o piramidă. Ce importanţă are această figură geometrică? Structura piramidală se constituie ca acumulare a conştiinţelor pretutindeni în cosmos. Ca formare,este foarte dificil de creat, însă este o structură perfectă! Acumulează energia de pe Pământşi o emite în spaţiul cosmic.
Veţi primi implanturi şi sub formă de sferă şi de piramidă. Spirala vi se pare familiară fiindcă aţi întâlnit-o frecvent în cadrul multor culturi şi societăţi, unde servea drept vehicul al ideilor. Alte implanturi vor avea formă de linii paralele, de cub şi de vehicul Merkabah, figura pentagonală.
Această figură pentagonală reprezintă fiinţa umană în stare de libertate şi expansiune deplină - omul nemărginit. Unii o cunoaşteţi sub denumirea de vehicul Merkabah. Este structura omului descătuşat.
Capabil să zboare autonom, performanţă de care majoritatea vă îndoiţi cu hotărâre. Dar implantul îl primiţi numai când credeţi cu toată fiinţa în lucrurile pe care le consideraţi imposibile înainte.
în funcţie de alinierea pe care o solicitaţi, veţi primi un tip bine definitivat de implant. Mai depinde şi decât de mult credeţi în disponibilitatea faţă de cei care vă oferă sprijinul. Cu cât acceptaţi mai mult ca "miracolele" să intervină în existenţa cotidiană, cu atât ele se vor petrece mai repede.
Mulţi veţi debuta cu implantul circular, forma divină, unitatea şi plenitudinea. Alţii veţi alege structura piramidală, dat fiind că v-aţi familiarizat timp de mai multe existenţe cu această formă geometrică, extrem de raspândită pe suprafaţa Pământului. Aveţi impresiacădin punct de vedere geografic omenireanu mai are ce descoperi, însă multe lucruri alunecă dintr-o realitate în alta şi vă scapă. Ascunse adânc în junglă, uneori îngropate sub movile de pământ, piramidele se sustrag cunoaşterii umane. Mai aveţi multe asemenea minuni de descoperit.
Cei dornici într-adevăr să se convingă că nu există limite vor prelua structura Merkabah şi se vor putea deplasa oriunde în lume cu ajutorul ei, deşi încă sunt locuitori ai planetei. Dar trebuie să vă doriţi din tot sufletul să primiţi implantul Merkabah. Unii aţi încercat deja să-l utilizaţi în călătorii şi ştiţi cât de folositor poate fi. Dacă vreţi să vină într-adevăr, să-l simţiţi în corpurile voastre - să vă dezlănţuiţi conştiinţa şi să o purtaţi în toate călătoriile pe care le faceţi, fără ca măcar să părăsiţi planeta - veţi reuşi să integraţi implantul. Nu este inserţia cea mai spectaculoasă prin simplu motiv că nu există distincţia comun - spectaculos. Veţi primi exact implantul care vi se potriveşte cel mai bine dezvoltării voastre în acel moment. După primirea primului implant vor urma altele şi altele, după dezvoltarea fiinţei voastre.
Alegerea formei de implant nu o faceţi în mod conştient. însă, în deplină cunoştinţă de cauză vă alegeţi felul de a trăi, căruia îi corespund structuri specifice din Limbajul Luminii. Zi de zi acordaţi importanţă altor şi altor lucruri. Aşa accesaţi formele respective. în cele din urmă contopirea energiilor va atrage întreg alfabetul luminii către fiinţa voastră şi el vă va învăţa. Când visaţi forme geometrice, este un semn că ele vă ajută. Sau se poate întâmpla că va plăcut mult geometria ca elevi. Dacă doriţi să aflaţi forma implantului, fiţi atenţi care forme par mai mari decât celelalte. Multe nici măcar nu au nume. Formele cunoscute se vor transforma mai târziu în figuri pe care conştiinţa nu le poate cuprinde deocamdată.
în geometria Limbajului de Lumină, spirala ocupă un loc de căpătâi. Este un alt fel de a înţelege că drumul spre interiorul vostru, dar şi călătoria spre Universul înconjurător nu au sfărşit. Specia umană are capacitatea de a se manifesta în cele două direcţii, astfel încât să menţină continuitatea conştiinţei. Astfel vă integraţi spiralei universale prin care circulă adevărul.
Celule din corp conţin istoria netrunchiată a Universului. Aveţi toate şansele de a intra în posesia acestei biblioteci nepreţuite din voi în cursul acestei vieţi şi tot atunci vă veţi deprinde să o interpretaţi. încorporarea spiralei este doar un pas din îndelungata călătorie. Măiestria stă în a face atăt călătoria interioară cât şi pe cea exterioară şi în acelaşi timp să fiţi conştienţică ele se contopesc.
Veţi găsi spirala în multe dimensiuni. Ori de câte ori o vizualizaţi, vi se va părea că o cunoaşteţi bine, deşi nu ştiţi decât un aspect al ei. Dar evoluţia alături de ea vă va face să înţelegeţi că are atâtde multe dimensiuni încât v-aţi putea petrece tot timpuldin lume - ca să folosim o expresie de-a voastră-cercetând-o. Ea evoluează în permanenţă. Spirala vă deschide propriul vostru interior. însăşi ADN-ul este în formă de spirală. Aceste forme le regăsiţi oriunde v-aţi uita în jur, iar Limbajul Luminii se articulează din spiralarea filamentelor fotocodificate. Vă veţi da seama la ce ne referim.
Prin meditaţie trebuie să interiorizaţi mişcarea spiralei ca şi cum v-aţi afla în turbionul unei tornade. Vizualizaţi apropierea unei asemenea forţe colosale. Numai că nu trebuie sa fugiţi din calea ei, ci să vă lasaţi prinşi în vârtej. Intraţi în horă, fiindcă veţi găsi în ea porţi către alte realităţi.
Formele geometrice din care se compune Limbajul Luminii provin din experienţele celor care au mai trăit pe planetă şi care au sfidat cutumele omenirii, pentru a îşi regăsi comoara din ei, manifestată cu ajutorul limbajului formelor. Energiile erau discriminate înainte ca parte bărbătească şi parte femeiască. Au evoluat mai departe in structuri geometrice, autonome în sfera activităţii, cum sunteţi şi voi activi în propriul corp. Aceste entităţi au o existenţă de sine stătătoare într-un sistem lingvistico - geometric.
Pe fiecare astfel de sistem se fundamentează câte un univers, de unde diverse entităţi vin şi vă vizitează frecvent în această perioadă. Cercurile şi toate celelalte desene din lanurile de cereale vi se par lipsite de înţeles. Toate aceste imprimări sunt frecvenţe, nicidecum procese sau acţiuni. Cântecul, sau povestea, sau chiar limba sunt gravate aşadar pe suprafaţa Pământului. Toate simbolurile vor stabili o nouă frecvenţă şi de aceea se vor înmulţi.
Veţi ajunge să construiţi case după forme geometrice complexe, fără să vă limitaţi la pătrate şi dreptunghiuri. Multe din locuinţele celor din Pleiade au forme necunoscute pentru voi, pentru că se subînţelege faptul că formele şi unghiurile reţin energiile. Astrologia dovedeşte că unghiurile manifestă energii şi că unele evenimente sunt condiţionate strict de apariţia unor unghiuri precise. La fel e şi cu formele. Secretul Marii Piramide se ascunde în folosirea specială a formelor şi a unghiurilor. Energia se acumulează în unghiuri şi în forme, aşa că trebuie să vă deprindeţi cu utilizarea tuturor formelor din jurul vostru. E modul de creare şi de transmitere a energiilor. Veţi mai descoperi şi puterile speciale ale diferitelor unghiuri şi chiar starea de disconfort pe care v-o provoacă unele. Vă simţiţi mai bine când dormiţi în mijlocul camerei decât dacă aveţi patul înţepenit într-un unghi de nouăzeci de grade, fiindcă se creează un blocaj energetic. în mijlocul camerei fiind, energia vă înconjoară din toate părţile.
Realitatea tridimensională oferă deschiderea multor portaluri. Mult timp planeta a fost izolat şi declarată zonă în carantină din cauza forţelor care se războiau aici. Războaie incredibile au fost duse şi vestigiile lor au rămas ca zone aride pe toată faţa Pământului. Vremurile de haos şi confuzie s-au instaurat după disputa dintre zeii creatori. în ultimul val de războaie, în urmă cu zece până la douăsprezece mii de ani, planeta Pământ a fost închisă din cauză că susţinătorii Luminii au fost înfrânţi. Lumina nu iese triumfătoare de fiecare dată, fiindcă trebuie să înveţe cum să se accepte în toate aspectele ei. Creatorul Prim este în egală măsură în toate, aşa că lumina şi întunericul fac parte din Creator. De aceea, lumina trebuie să-şi încorporeze şi partea întunecată.
Timpul a unit evenimentele. După trecerea unui anumit ciclu de la ultimul şir de războaie, energiile vor putea trece din nou de portaluri pentru a atinge planeta. Timpul a venit, iar lumina este ghidată către planetă. Inteligenţa pătrunde sub formă de valuri şi creează forme geometrice pe Pământ. Nu ne referim la o navă cosmică oarecare, care aterizează în puterea nopţii pentru a lăsa cercuri în lanul de porumb şi apoi pleacă în mare viteză. Chiar dacă unele cercuri au fost produse de nave, inteligenţa poate îmbraca orice altă formă şi cel mai adesea ea se înfăţişează ca o undă. Va veni acea vreme când un flux gigantic de energie va mătura întreaga planetă.
Inteligenţa e dincolo de cuvântul vorbit şi de cel scris; ea este esenţă a frecvenţei şi se materializează în forme geometrice. Pitagora începuse să-i înţeleagă esenţa, însă geometria lui nu a fost înţeleasă de ceilalţi. Geometria înseamnă inteligenţă superioară, sumă a experienţelor care transmit cantităţi enorme de informaţie. De fapt, cercurile din lanuri sunt trasate cu ajutorul unor ultrasunete pe care urechea omului nu le poate detecta, menite să implementeze formele lingvistice. Adeseori, formele din lanuri sunt circulare. Se vor transforma în triunghiuri, linii şi o mulţime de alte desene.
Cele mai multe au fost zărite în Anglia şi prin Europa. Dar sunt şi pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice şi în America de Sud. Le găsiţi chiar şi în Statele Unite, deşi mulţi vor să credeţi că ele nu există. Ştim că emisiunile de ştiri vor pregăti anunţuri despre cercurile din lanuri. Atunci să-i vedem cât le mai pot ascunde. Va fi interesant.
Formele geometrice se aseamănă hieroglifelor. Şi ele, şi toate celelalte pictograme gravate în piatră sunt produsul aceleiaşi inteligenţe planetare. Cu alte cuvinte, cum s-au putut traduce hieroglifefe inscripţionate pe piatra de la Rosetta, aşa vor putea fi şi ele interpretate. însă altfel le-ar înţelege cunoscătorii limbii secrete sacerdotale, iar limba zeilor creatori exprimă, la randul ei, un mesaj propriu pornind de la aceeaşi bază scriptică.
Formele evidenţiate pe planetă vă vor fi de un mare ajutor în manipularea frecvenţei şi în traiul întru lumină. Evidenţiază informaţia într-un mod subtil, pe care nimeni nu-1 poate desluşi deocamdată. Formele se leagă unele de altele; astfel că, dacă ar fi imprimate simultan pe un câmp oarecare, s-ar activa instantaneu. Sunt plasate pe continente diferite şi alcătuiesc o centură de frecvenţe care va activa matricea terestră. Vă vor susţine când vă va fi greu în noua postură de comutatori ai frecvenţei.
Este doar o mica parte a puterii desenelor din lanuri. Dar ele sunt mult mai interesante. Multe au fost trasate de aşa-numiţii Maeştri Desăvârşiţi. Noi mai glumim când auzim de ei. Să ştiţi că o evoluţie îndelungată dezvoltă un uimitor simţ al umorului. Ei întrezăresc partea amuzantă a tuturor lucrurilor.
Am mai menţionat că formele geometrice conţin o inteligenţă intrinsecă. Dar ele se manifestă ca unde magnetice cu frecvenţă proprie, care pot fi modulate şi modificate. Formele care se deschid la suprafaţa Pământului sunt porţi, inscripţii energetice. Au inteligenţă proprie şi, cu ajutorul ei, se vor uni într-o reţea care să cuprindă planeta. Matricea se va auto-regla pe frecvenţa care susţine evoluţia omenirii.
Numai că limbajul nu este prezent în întregime pe planeta Pământ. Grafiile terestre sunt rezultatul evoluţiei conştiinţei. Au sosit pe aceste meleaguri datoriă spiralelor care le atrag înspre planetă. în cursul miliardelor de ani în care Pământul s-a aflat pe orbită, centrii aceştia s-au îngropat adânc. Mulţi au intrat în hibernare, dar unii sunt readuşi la viaţă fiindcă sigiliul care izola planeta a fost rupt.
Cercurile de pe câmpuri sunt expresii fenomenologice ale conştiinţei. Se insinuează în realitate pentru a vă dovedi că mintea raţională nu poate deţine controlul asupra tuturor informaţiilor, deşi i-ar plăcea. Evenimentele se întâmplă pentru a intersecta conştiinţa celorlalţi oameni. De fiecare dată când realitatea pare inexplicabiă se deschide o nişă în cadrul conştiinţei. Cercurile din lan depăşesc logica omenească. De aceea forţează extensia viziunii asupra realităţii, din moment ce aceasta din urmă infirmă cxistenţa lor chiar ca probabilitate. Ele forţează depăşirea limitelor.
Cercurile există din mai multe motive. în primul rând, ele forţează deplasarea realităţii, susţinând preeminenţa afectivităţii în raport cu gândirea. Majoritatea cercetătorilor în domeniul cercurilor din lan gândesc în loc să simtă cercurile. Marea Britanie este de-a dreptul înspăimântată de ele, din simplul motiv că britanicii au o conştiinţă orientată spre logică. Chiar şi aşa, teritoriul insulelor britanice este preărat cu spirale megalitice şi cu siluete din piatră care au modelat profund capacităţile intuitive ale localnicilor.
Fenomenul este lipsit de logică. Forţează o societate orientată spre logică să recunoască ceva absurd, într-un mod amuzant şi evident, fără să ameninţe în vreun fel viziunea asupra realităţii. Oamenii s-ar tulbura profund dacă ar vedea nave neidentificate aterizând în locuri diferite. Dar când porumbul se culcă la pământ în cercuri concentrice, fără a se rupe sau usca, nu e un lucru chiar atat de grav. Nu vedeţi cum se joacă energiile cu voi? Trebuie sa faceţi anumitc lucruri pentru a înţelege, fără a vă supraîncărca circuitele.
Limbajul se dezvăluie planetei sub formă de poveste;-o unitate de informaţie cu frecvenţă proprie care vă ajută să menţineţi frecvenţa proprie. Trezirea voastră îi ajută pe alţii să vă identifice şi să vă recunoască. Sunteţi monitorizaţi în permanenţă, prin intermediul unor dipozitive care urmaresc evoluţia şi localizează conştiinţă. Odată ce aceasta a atins un anumit nivel, soseşte şi ajutorul din afară care va edifica alte zone cu o frecvenţ identică.
Cu alte cuvinte, să zicem că v-aţi deschide un restaurant şi s-ar stârni mare vâlvă. Vă ocupaţi de el şi î1 menţineţi la un nivel ridicat, oferind mâncare foarte bună. într-o bună zi, apare cineva care vă propune: ,,Ce-ai zice să ne extindem? Să ajungem peste tot." Formele geometrice vă ajută să trimiteţi frecvenţa oriunde şi să menţineţi un flux constant, aducându-vă la un alt nivel."

sursa: "Mesaje din Constelaţia Pleiadelor" de Barbara Marciniak, Editura Elit