Marea Invocatie a Lordului Maitreya


Fie ca din punctul de Lumină din cugetul lui Dumnezeu Să se reverse Lumina în mintea oamenilor. Fie ca Lumina să se reverse pe Pământ. Fie ca din punctul de Iubire din inima lui Dumnezeu Să se reverse Iubirea în inimile oamenilor. Fie să se întoarcă Christos pe Pământ. Fie ca din centrul unde Vointa lui Dumnezeu e cunoscută Scopul să îndrume vointa mică a oamenilor – Scopul pe care Maestrii îl cunosc si îl servesc. Fie ca din centrul pe care-l numim specia umană Planul Iubirii si al Luminii să se împlinească Si să închidă usa locului unde sălăsluieste răul. Fie ca Lumina si Iubirea si Puterea să reinstaureze planul pe Pământ. (Trimisa de Lord Maitreya prin Djwhal Khul in cartile lui Alice Bailey)

.

Cuvintele "Evangheliei copte a lui Toma: afirmă:"Iisus a spus: dacă vă vor spune vouă: De unde veniți?, spuneți-le: Noi am venit din lumină, din locul în care Lumina s-a născut prin sine însăși... de vă vor spune vouă: Ce sunteți voi?, ziceți: Noi suntem Fiii Săi , și suntem aleșii Tatălui celui viu. de vă vor spune vouă: care este semnul Tatălui vostru?, spuneți-le: este o mișcare și un repaus" (Cheile lui Enoh).

vineri, 14 martie 2014

IDA NADI- PINGALA NADI- SUSHUMNA NADI

Corpul nostru subtil este o reflectare la nivel microcosmic a sistemului subtil universal (sau macrocosmic). Denumirea "subtil" provine de la faptul că acest corp nu este peceptibil în mod obişnuit, ci doar în condiţii speciale. Există diferite prezentări ale corpului subtil, de obicei fără utilitate practică. Totuşi, această schemă ne poate fi cu adevarat utilă, în special după ce devenim conştienţi de vibraţii, deoarece prezintă corespondenţa canalelor şi chakrelor cu diferitele aspecte ale fiinţei noastre. Schema sistemului subtil este mult mai complexă. Prezentarea noastră, deşi simplificată, cuprinde elementele esenţiale.
În corpul subtil se disting trei canale, ce corespund, în mare, sistemelor nervoase simpatic (SNS) şi parasimpatic (SNP):
Canalul stâng (SNS stâng) - IDA NADI

Canalul lunar (Chandra nadi) sau rece. Reprezintă energia feminină (Yin), manifestată prin intuiţie, emoţie, afectivitate, cooperare. Este canalul trecutului, al instinctelor, al dorinţei, al amintirilor. Persoanele "pe stânga" sunt letargice, apatice, leneşe, visătoare, romantice, emotive, trăiesc în trecut (din amintiri) şi sunt cu uşurinţă dominate de alţii. Acest canal dezvoltă, ca rezultat al activităţii sale, superego-ul, situat la nivelul emisferei cerebrale drepte.
Canalul drept (SNS drept) - PINGALA NADI

Canalul solar (Surya nadi) sau cald. Reprezintă energia masculină (Yang), manifestată prin analiză, competitivitate, agresivitate. Este canalul viitorului, al planificării, al activităţii fizice şi intelectuale. Persoanele "pe dreapta" sunt active, agitate, pragmatice şi materialiste, trăiesc în viitor (îşi fac proiecte) şi sunt înclinate să-i domine pe alţii, fiind uneori arogante, critice. Acest canal dezvoltă, ca rezultat al activităţii sale, ego-ul, situat la nivelul emisferei cerebrale stângi. Deşi există predominanta "stânga"sau "dreapta", omul nu rămâne niciodată într-o situaţie extremă. Existenţa noastră este o continuă pendulare între atributele canalului stâng şi cele ale canalului drept. Aceste doua tendinţe între care oscilăm în mod constant şi care reflectă activitatea SNS "colorează" percepţia pe care o avem despre lumea în care trăim, creând falsa impresie că suntem separaţi de restul universului. Este evident că oscilaţiile pendulului nu înseamnă câtuşi de puţin starea de echilibru după care tânjim în existenţa noastră agitată zilnică.
Canalul central (SNP) - SUSHUMNA NADI

Canalul evoluţiei. Reprezintă starea de echilibru, prezentul. De fapt, prezentul este singura realitate: trecutul nu mai există şi oricum nu mai avem nici o putere asupra lui, faptele sunt consumate; viitorul încă nu există, deci nu are caracter real, ci poate fi numai un subiect speculativ. Însă dincolo de aspectele amintite, acest canal îndeplineşte un rol esenţial în Yoga. În centrul Sushumna Nadi se află Brahma Nadi, canalul divin, care rămâne intact în orice împrejurare. Prin acest canal energia Kundalini se ridică până la Brahmarandhra (deschiderea subtilă din Sahasrara, prin care individul se conectează cu universul).
Sinele este acea realitate unică, subiacentă fenomenelor multiple ale universului şi care susţine existenţa. El poate fi comparat cu un ecran de cinema, a cărui realitate este voalată de imaginile ce sunt proiectate pe el, dar fără de care existenţa cinematografului este imposibilă. Natura sinelui este conştiinţa, iar manifestarea sa sunt vibraţiile. După cum am văzut, instrumentul conştiinţei este sistemul nostru nervos, a cărui evoluţie, de la amoeba până la stadiul uman, ne aduce azi în pragul unei noi etape: posibilitatea de a avea acces la un nivel de conştiinţă mai elevat şi mai vast – conştiinţa colectivă, aşa cum intuia marele psiholog german G. Jung. Acest nivel de conştiinţă nu este accesibil prin SNS, ci prin SNP, atunci când acesta este "activat" de Kundalini – "vehiculul" unirii cu Sinele. Astăzi, prin Sahaja Yoga, trezirea la această nouă conştiinţă reprezintă un fenomen de masă. În afară de aceste trasee energetice, corpul subtil cuprinde o serie de centri energetici, numiţi "chakra" (în sanscrită), adică "disc" – deoarece în interiorul lor energia subtilă are o mişcare de rotaţie (de care putem deveni conştienţi după Realizarea Sinelui).


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

.

.