Marea Invocatie a Lordului Maitreya


Fie ca din punctul de Lumină din cugetul lui Dumnezeu Să se reverse Lumina în mintea oamenilor. Fie ca Lumina să se reverse pe Pământ. Fie ca din punctul de Iubire din inima lui Dumnezeu Să se reverse Iubirea în inimile oamenilor. Fie să se întoarcă Christos pe Pământ. Fie ca din centrul unde Vointa lui Dumnezeu e cunoscută Scopul să îndrume vointa mică a oamenilor – Scopul pe care Maestrii îl cunosc si îl servesc. Fie ca din centrul pe care-l numim specia umană Planul Iubirii si al Luminii să se împlinească Si să închidă usa locului unde sălăsluieste răul. Fie ca Lumina si Iubirea si Puterea să reinstaureze planul pe Pământ. (Trimisa de Lord Maitreya prin Djwhal Khul in cartile lui Alice Bailey)

.

Cuvintele "Evangheliei copte a lui Toma: afirmă:"Iisus a spus: dacă vă vor spune vouă: De unde veniți?, spuneți-le: Noi am venit din lumină, din locul în care Lumina s-a născut prin sine însăși... de vă vor spune vouă: Ce sunteți voi?, ziceți: Noi suntem Fiii Săi , și suntem aleșii Tatălui celui viu. de vă vor spune vouă: care este semnul Tatălui vostru?, spuneți-le: este o mișcare și un repaus" (Cheile lui Enoh).

duminică, 30 noiembrie 2014

Intelepciune- Seneca  Te voi învăţa în ce fel poţi să înţelegi că nu eşti înţelept. 
Înţeleptul este plin de bucurie, vesel şi senin, de netulburat. Iar acum cercetează-te pe tine însuţi: dacă nu eşti niciodată trist, dacă nicio speranţă nu te face să simţi un freamăt în aşteptarea viitorului, dacă zi şi noapte spiritul tău, mîndru şi mulţumit de sine, se păstrează statornic şi mereu egal sieşi, atunci ai atins culmea binelui omenesc; dacă însă eşti în căutarea oricăror soiuri de plăceri, peste tot, să ştii că-ţi lipsesc deopotrivă şi înţelepciunea, şi bucuria. Vrei să ajungi acolo, dar greşeşti dacă speri să ajungi mergînd printre bogăţii şi cinstiri: cauţi aşadar bucuria printre griji: binele calp, la care aspiri convins fiind că îţi va da mulţumire şi plăcere, este pricina durerii.

  Toţi, spun eu, tind către bucurie, dar nu ştiu unde e cu putinţă să găsească o bucurie de durată şi intensă; unii o caută în ospeţe şi în destrăbălare, alţii în ambiţie şi în mulţimea de clienţi care îi înconjoară, alţii în iubite, alţii în desfăşurarea vană a studiilor liberale şi în cele literare, care nu sînt defel benefice; toţi aceştia se lasă amăgiţi de plăceri înşelătoare şi de scurtă durată, aşa cum beţia face să izbucnească o nebunie veselă care ţine o oră şi o greaţă care ţine mult, aşa cum aplauzele şi bunăvoinţa mulţimii care aclamă se obţin şi se plătesc cu preţul unor griji împovărătoare.
  Gîndeşte-te: acesta este rezultatul înţelepciunii, o bucurie statornică. Spiritul înţeleptului este ca lumea de deasupra lunii: acolo este veşnic senin. Ai, aşadar, un motiv întemeiat să doreşti înţelepciunea: o bucurie veşnică. Această bucurie se naşte numai din conştiinţa virtuţilor proprii: se poate bucura de ea numai omul drept si cumpătat. 
Ramîi cu bine.
Seneca

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

.

.